ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 089-1468234. 
 ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 085-1143953.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687677.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687588.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687680.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 082-9662214.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
ติดต่อ : info@hereweare.co.th

 
   
   
เมื่อซื้อครบ 4000 บาท
 
 
มีบริการส่งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑล   
   
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม  
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม SANKI
 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : มีการเสริมขอบยางที่บานประตู เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : สามารถปัองกันฝุ่นละอองและแมลง
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : เสริมขอบกั้นที่ชั้นบน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย และปกกันการตกหล่น
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : มีทั้งแบบขายาวและแบบขาสั้น
 
   
       
 
   
 
 
  ตู้กับข้าวอลูมิเนียม FSA 306     ตู้กับข้าวอลูมิเนียม FSA 356
    ตู้กับข้าวอลูมิเนียม FSA 406  
 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ขนาด 3 ฟุต
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : W : 46 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : L : 83 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : H : 175.5 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : น้ำหนัก (กก) : wt.29.00kgs.

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม
ราคาชุดละ 9000 บาท

   
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ขนาด 3.5 ฟุต
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : W : 51cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : L : 99 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : H : 175.5 cm.

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : น้ำหนัก (กก) : wt.33.70kgs.

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม
ราคาชุดละ 10500 บาท

   
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : ขนาด 4 ฟุต
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : W : 51cm
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : L : 114 cm.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : H : 189.5 cm.

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม : น้ำหนัก (กก) : wt.39.50kgs.

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม
ราคาชุดละ 11000 บาท

 
 

 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 089-1468234.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 085-1143953.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 082-9662214
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687677.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687588.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0267680.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : info@hereweare.co.th  

 
 
 
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
 
 ตู้่กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม SANKI
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : บานเฟรมประตูทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : สีสันสวยงาม ไม่ซิดจาง
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : สามารถปัองกันฝุ่นละอองและแมลง
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : เสริมขอบยางที่บานประตู เพิ่มความแข็งแรงและปัองกันฝุ่นแมลง
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : มี 2 สี 4 ขนาด 2 รูปแบบให้เลือก
 
   
 
     
 
 
  ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม SKS-A25  ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-A30
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม SKS-A35  
 
ตู้กับข้วโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 2.5 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 76 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H :143 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.27 kgs.

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม

ราคาชุดละ 5200 บาท


ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 84 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 155.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.30.30kgs.

 ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
 ราคาชุดละ 5650 บาท
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3.50 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 104.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 168 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.41.20kgs.

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
ราคาชุดละ 6950 บาท

 
 
 
 
 
 

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-A40


ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-A30L 
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-A35L
 
 
 

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 4 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 120.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 181.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.46.00kgs.

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
ราคาชุดละ 7600 บาท

 

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 84 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 100 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม: น้ำหนัก (กก) : wt.22.00kgs.

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
ราคาชุดละ 4500 บาท

  


ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3.5 ฟุต สีชา
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 104.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 110 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม: น้ำหนัก (กก) : wt.30.80kgs.

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
 ราคาชุดละ 5200 บาท

 
 
 
         
  ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-25
 
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-30
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-35 

 
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 2.5 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 76 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H :143 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.27.00kgs.
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
ราคาชุดละ 5000 บาท
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 84 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 155.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.30.00kgs.

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม

ราคาชุดละ 5500 บาท
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3.5 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L :104.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H :168 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.41.20kgs.

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม

ราคาชุดละ 6750 บาท

 
 
 
         
  ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-40

 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
SKS-30L

ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
           SKS-35L

 
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 4 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 120.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 181.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.46.00kgs.
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 45.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 84 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 100 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.22.00kgs.
 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : ขนาด 3.5 ฟุต
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : W : 51 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : L : 104.5 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม : H : 110 cm.
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม: น้ำหนัก (กก) : wt.30.80kgs.
 
 
  ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
ราคาชุดละ 7500 บาท

 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
ราคาชุดละ 4500 บาท

 
ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
ราคาชุดละ 5000 บาท

 
 
   
 
     
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 089-1468234.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 085-1143953.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 082-9662214
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687677.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687588.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0267680.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : info@hereweare.co.th 

 
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้าเคลือบกันสนิม  
   
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้าเคลือบกันสนิม
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : บานเฟรมประตูทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : สีสันสวยงาม ไม่ซิดจาง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : สามารถปัองกันฝุ่นละอองและแมลง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : เสริมขอบยางที่บานประตู เพิ่มความแข็งแรงและปัองกันฝุ่นแมลง
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : มี 2 สี 4 ขนาด 3 รูปแบบให้เลือก 
ตู้กับข้าวแขวนโครงเหล็กกันสนิม : มีหูแขวนเพื่อประโยขน์ในการยึดผลิตภัณฑ์กับผนัง

 
 
               
  ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-A100          ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-100
 
 
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1 เมตร สีชา
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 100.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.19.00 kgs.

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม

ราคาชุดละ 3850 บาท


       
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1 เมตร สีขาว
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 100.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม 
: น้ำหนัก (กก) : wt.19.00 kgs.

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม

ราคาชุดละ 3700 บาท

 
 

 
           

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-A150
       
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-150
 

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1.50 เมตร สีชา
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 152.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.28.00 kgs.

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม
ราคาชุดละ 4950 บาท


 

       

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม 
: ขนาด 1.50 เมตร สีขาว
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 152.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.28.00 kgs.

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม

ราคาชุดละ 4700 บาท  

 
 
 
           
  ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-A200         
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม HCZ-200
 
 
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 2 เมตร สีชา
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 198
 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.19.00 kgs.

ตู้แขวนโครง เหล็กกล้ากันสนิม
ราคาชุดละ 5500 บาท
 
 
       
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 2 เมตร สีชา
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 34 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 198
 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 61 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.19.00 kgs.

ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม
 ราคาชุดละ 5350 บาท 
               
 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 089-1468234. 
 ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 085-1143953. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687677. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687588. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687680. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 082-9662214.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม
ติดต่อ : info@hereweare.co.th


 
 
   
 ตู้ครัวโครงเหล็กกล้าเคลือบกันสนิม  
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้าเคลือบกันสนิม
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : โครงสร้างทำจากเหล็กซิงค์ครอบด้วยอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : บานเฟรมประตูทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : สีสันสวยงาม ไม่ซิดจาง
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : สามารถปัองกันฝุ่นละอองและแมลง
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : เสริมยางขาสี่ขา
ตู้ครัวโครงเหล็กกันสนิม : มี 2 สี 4 ขนาด 3 รูปแบบให้เลือก 

 
 
                                     
         ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม SMC-100
                   ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม SMC-A100
       
       
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1 เมตร สีขาว
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 58.5 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 100.5 
 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 78 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.23.00 kgs.

ตู้ครัว
โครงเหล็กกล้ากันสนิม

ราคาชุดละ 4100 บาท


                   
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1 เมตร สีชา
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 58.5 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 100.5  
 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 78 cm.
ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.23.00 kgs.

ตู้ครัว
โครงเหล็กกล้ากันสนิม

ราคาชุดละ 4250 บาท       
                                     
        ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม SMC-150
                   ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม SMC-A 150
       
     
                         
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1.5 เมตร สีขาว
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 58.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 152.5 
 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 78 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.34.20 kgs.

ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม
ราคาชุดละ 5500 บาท


                   
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 1.5 เมตร สีชา
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 58.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 152.5  
 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 78 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.34.20 kgs.

ตู้ครัว
โครงเหล็กกล้ากันสนิม

ราคาชุดละ 5650 บาท


       
                                     
        ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม SMC-200
                   ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม SMC-A 200
       
         
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 2 เมตร สีขาว
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 58.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 198 
 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 78 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.45.00 kgs.
                   
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : ขนาด 2 เมตร สีชา
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : W : 58.5 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : L : 198  
 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : H : 78 cm.
ตู้แขวนโครงเหล็กกล้ากันสนิม : น้ำหนัก (กก) : wt.45.00 kgs.
       
        ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม
ราคาชุดละ 6500 บาท

 
                  ตู้ครัวโครงเหล็กกล้ากันสนิม
 ราคาชุดละ 6750 บาท

 
       
 
   
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701463.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701464.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 02-3701465.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม แฟกซ์ : 02-3701466.

ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 089-1468234. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 085-1143953. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687677. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687588. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 083-0687680. 
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม ติดต่อ : 082-9662214.
ตู้กับข้าวอลูมิเนียม,ตู้กับข้าวโครงเหล็กกันสนิม info@hereweare.co.th
 
   
ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม  
   
ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม : โครงสร้างทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม : ผ่านกรรมวิธีอโนไดซ์ ทำให้ยากต่อการเกิดคราบดำช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ชั้นคว่ำจานอลูมิเนียม : มี 3 ขนาด และ 2 รูปแบบ คือ ชั้นคว่ำจานแบบเรียบ
                                                                           ชั้นคว่ำจานแบบเป็นซี่คว่ำจาน
 
 
 
                         
 
         
           ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม DSA-03S
               ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม DSA-12S
         
       
ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม : ขนาดเล็ก
ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม : W : 36.5 cm.
ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม : L : 62 cm.
ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม : H : 80.5 cm.
ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม : น้ำหนัก (กก) : wt.3.07 kgs.

ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม
ราคาชุดละ 1500 บาท
             
ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม : ขนาดเล็กบนเลียบ
ชั้นคว่ำจาน อลูมิเนียม