Website Banner
 บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 083-0687677
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 083-0687588 
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 083-0687680
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 082-9662214
บันไดเหล็กติดล้อพับได้ ,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 089-1468234
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า  โทร 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 083-0687588
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า Line@ : @hereweare999
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า : info@hereweare.co.th
 
 
 บันไดติดล้อเหล็กรุ่น HR-LM
             
   
บันไดเข็นติดล้อ 
6 ขั้น
รุ่น HRLM-06 

 
  บันไดเข็นติดล้อ 
8 ขั้น
รุ่น HRLM-08 

 
  บันไดเข็นติดล้อ 
10 ขั้น
รุ่น HRLM-10 

 
  บันไดเข็นติดล้อ 
12 ขั้น
รุ่น HRLM-12 

  บันไดเข็นติดล้อ 
14 ขั้น
รุ่น HRLM-14 

 
 
                       
     
   
 
     
     
    บันไดติดล้อรุ่น LT-5
 5 ขั้น

    บันไดติดล้อรุ่น LT-3
3 ขั้น
 
    บันไดติดล้อรุ่น SK-5
 5 ขั้น
 
    บันไดติดล้อรุ่น SK-3
3 ขั้น
  
 
 
 บันไดติดล้ออลูมิเนียมพับได้ รุ่น MST
               
       
       
 
             
   
บันไดติดล้ออลูมิเนียมพับได้
5 ขั้น

 รุ่น MST-14


      บันไดติดล้ออลูมิเนียมพับได้
6 ขั้น

รุ่น MST-16

   
 
 
 บันไดติดล้อหยิบของในโกดังขั้นเป็นอลูมิเนียม มีตั้ง
บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียม 5 ขั้น
บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียม 7 ขัน 
บันไดติดล้อขั้นเป็นอลูมิเนียม 9 ขั้น
รุ่น HR-LM
 
                         
 
     
       
ขั้นบันไดเป็นอลูมิเนียม 7 ขั้น
 
       
 
 
 บันไดติดล้อสแตนเลสสำหรับหยิบของในสโตร์
รุ่น HRSL
       
       
บันไดติดล้อสแตนเลส 5 ขั้น
รุ่น HRSL-5


บันไดติดล้อสแตนเลส 6 ขั้น
รุ่น HRSL-6

  
บันไดติดล้อสแตนเลส 7 ขั้น
รุ่น HRSL-7
 

บันไดติดล้อสแตนเลส 8 ขั้น
รุ่น HRSL-8 


       
  
     
บันไดติดล้อสแตนเลส 9 ขั้น
รุ่น HRSL-9
 
รุ่น HRSL-10 

บันไดติดล้อสแตนเลส 11 ขั้น
รุ่น HRSL-11
 
บันไดติดล้อสแตนเลส 12 ขั้น
รุ่น HRSL-12
 
       
       
บันไดติดล้อสแตนเลส 13 ขั้น
รุ่น HRSL-13

  
บันไดติดล้อสแตนเลส 14 ขั้น
รุ่น HRSL-14

  
   
 
 
 
 
  บันไดสโตร์ติดล้อเข็นได้,บันไดคลังสินค้าล้อเลื่อน,บันไดอุตสาหกรรมติดล้อ,บันไดรถเข็นได้ ,บันไดมีล้อเลื่อน,บันได โกดังมีล้อเลื่อน,บันไดโรงงานติดล้อเข็นได้,บันไดเติมสินค้า  
 
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 083-0687677
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 083-0687588 
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 083-0687680
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 082-9662214
บันไดเหล็กติดล้อพับได้ ,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 089-1468234
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า  โทร 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า โทร 083-0687588
บันไดเหล็กติดล้อพับได้,บันไดอลูมิเนียมเติมสินค้า  : info@hereweare.co.th

 
     
   บันไดติดล้อ,บันไดเข็นติดล้อ,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดใช้เก็บของในสโตร์  
  บันไดติดล้อพับได้   
  Folding Mobile Ladder  
     
  บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับเก็บได้ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับใส่รถกระบะได้
บันไดติดล้อพับได้ สามารถใช้เก็บของในสโตร์
บันไดติดล้อพับได้ สามารถพับใส่ใช้หยิบของในโกดัง

บันไดติดล้อพับได้ ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดติดล้อพับได้ เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อพับได้ มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อพับได้ ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อสามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
บันไดติดล้อพับได้  ล้อตาย 2 ล้อ ล้อหลังสามารถพับเก็บได้โดยใช้คันโยก
บันไดติดล้อพับได้  รุ่น SA-1500 มีสองล้อหน้า เวลาเคลื่อนย้าย สามารถยกด้านที่ไม่มีล้อเพื่อเข็นได้ 
บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ 150 กก.
 
     
 
บันไดติดล้อพับได้มี 3 รุ่น คือ 
     บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-1500 
     บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2000 
     บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-2500
 
   
 
บันไดติดล้อพับได้
ขณะพับมีน้ำหนักเบา
ใส่รถกระบะได้
เคลื่อนย้ายสะดวก 

 
     
    
 
     
 
 บันไดติดล้อพับได้ รุ่น SA-1500 
 
  บันไดติดล้อพับได้รุ่นนี้ มีสองล้อหน้า เวลาเคลื่อนย้าย สามารถยกหน้าที่ไม่มีล้อเพื่อเข็นได้ 
 
 
 
 
 สเป็คบันไดติดล้อพับได้
  บันไดติดล้อพับได้  รุ่น   SA-1500
  บันไดติดล้อพับได้  ขนาด
          W = 700 x D = 1300 x H = 1500 มม.            
  บันไดติดล้อพับได้  รับน้ำหนักได้ 
 150 กก.
   1. พื้น  
              แผ่นเหล็กลายตีนเป็ด หนา 2.3 มม.                  
   2. ราวจับ 
หนา 1.5 มม.
   3. เหล็กฐานบันได  
 เหล็กกล่อง 25x25x1.5 มม.
   4. เหล็กแป้นล้อ