รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : info@hereweare.co.th
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร ติดต่อ 083-0687677
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร ติดต่อ 082-9662214
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร ติดต่อ 089-1468234
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร ติดต่อ 083-0687680
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร ติดต่อ 089-1468234
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร ติดต่อ 085-1143953
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียกผ้าแห้ง,รถเข็นกระเป๋าสัมภาระ,รถเข็นเก็บจานเศษอาหาร ติดต่อ 083-0687588
 
 รถเข็นใช้งานในโรงแรม
 
 รถเข็นแม่บ้าน Maid Service Trolley

รถเข็นแม่บ้านโครงสร้างรถเข็นแม่บ้านเป็นสแตนเลสทั้งคัน
รถเข็นแม่บ้านติดตั้งถุงผ้าใบใหญ่ ไว้ด้านหน้า
รถเข็นแม่บ้านล่องสแตนเลส 2 กล่องไว้ด้านหลัง
รถเข็นแม่บ้านช่องกลางแบ่งเป็น 2 ชั้น ถาดบนมีช่องสำหรับวางเครื่องใช้
รถเข็นแม่บ้านประกอบด้วย ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควมคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
 

รถเข็นแม่บ้านสแตนเลส HEAVY
รถเข็นแม่บ้านโครงสร้างรถเข็นแม่บ้านเป็นสแตนเลสทั้งคัน 
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสติดตั้งถุงผ้าใบใหญ่ ไว้ด้านหน้า 
รถเข็นแม่บ้านล่องสแตนเลส 2 กล่องไว้ด้านหลัง
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสช่องกลางแบ่งเป็น 2 ชั้น ถาดบนมีช่องสำหรับวางเครื่องใช้
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลสประกอบด้วย ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควมคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก 
 
             
 
         
             
             
             
               
 
 
 
         
 
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลส
 รุ่น MTS-0511C
 
     
  รถเข็นแม่บ้าน กว้าง 50 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ยาว 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน สูง 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ล้อขนาด 6 นิ้ว   
  รถเข็นแม่บ้าน สแตนเลส 
 
     

  
           
           
 
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลส
 รุ่น MTS-0510
 
     
  รถเข็นแม่บ้าน กว้าง 50 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ยาว 105 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน สูง 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ล้อขนาด 5 นิ้ว   
  รถเข็นแม่บ้าน สแตนเลส 
 
     
 
           
    
        
 
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลส
รุ่น MTS-0511
 
     
  รถเข็นแม่บ้าน กว้าง 50 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ยาว 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน สูง 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ล้อขนาด 5 นิ้ว   
  รถเข็นแม่บ้าน สแตนเลส 
 
   

  
           
           
    
       
 
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลส
รุ่น MTS-0511B
 
     
  รถเข็นแม่บ้าน กว้าง 50 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ยาว 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน สูง 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ล้อขนาด 6 นิ้ว   
  รถเข็นแม่บ้าน สแตนเลส 
 
   

 
           
         
 
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลส
รุ่น MTS-0511D
 
     
  รถเข็นแม่บ้าน กว้าง 50 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ยาว 115 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน สูง 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ล้อขนาด 6 นิ้ว   
  รถเข็นแม่บ้าน สแตนเลส 
 
   

  
           
           
 
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลส
รุ่น MTS-0511E
 
     
  รถเข็นแม่บ้าน กว้าง 50 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ยาว 120 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน สูง 115 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ล้อขนาด 5 นิ้ว   
  รถเข็นแม่บ้าน สแตนเลส 
 
   

 
           
            
 
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลส
รุ่น MTS-0511F
 
     
  รถเข็นแม่บ้าน กว้าง 50 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ยาว 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน สูง 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ล้อขนาด 5 นิ้ว   
  รถเข็นแม่บ้าน สแตนเลส 
 
   

  
           
           
            
 
รถเข็นแม่บ้านสแตนเลส
รุ่น MTS-0511G
 
     
  รถเข็นแม่บ้าน กว้าง 50 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน ยาว 110 ซม.   
  รถเข็นแม่บ้าน สูง 115 ซม.&nb