โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701463
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701464
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701465
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand แฟกซ์ : 02-3701466
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687677
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ085-1143953
 โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687680
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 086-3362597
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 089-1468234
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 082-9662214
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 085-1143953
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687588
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : info@hereweare.co.th

 Poster Stand/โปสเตอร์ สแตนด์
 

กรอบเฟรมของโปสเตอร์สแตนด์,Poster Stand
โค้งมนชุบเงาโปสเตอร์สแตนด์เปิดง่ายด้วยปลายนิ้วเปลี่ยนภาพจากด้านบนของโปสเตอร์สแตนด์
ผลิตจากอลูมิเนียมชุบเหล็กแข็งแรงทนทานเสาและฐานชุบโคเมี่ยม น้ำหนักประมาณ 10 กก.สามารถปรับระดับการมองได้โดยดันให้โปสเตอร์สแตด์ พร้อมอุปกรณ์เสริม เช่น กล่องใส่โบชัวร์

 
 
onomic Proter Stand,โปรเตอร์สแตนด์ สำเร็จรูป,โปสเตอร์สแตนด์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม,โปสเตอร์สแตนด์แบบประหยัด,โปสเตอร์ สแตนด์สองชั้น, โปรเตอร์ สแตนด์ เหล็กพ่นสี, โปสเตอร์ สแตนด์,โปสเตอร์ สแตนด์ราคาประหยัด,โปสเตอร์ สแตนสแตนเลส,โปสเตอร์ สแตนเอนกประสงค์,โปสเตอร์ สแตนสแตนเลสสำเร็จรูป,โปสเตอร์ สแตนด์สแตนเลส,โปสเตอร์ สแตนสแตนเลส,โปสเตอร์ สแตนด์ผลิตตามสั่ง,โปสเตอร์ สแตปสเตอร์ สแตนสแตนเลสราคาประหยัด,Economic Proter Stand,โปรเตอร์สแตนด์ สำเร็จรูป,โปสเตอร์สแตนด์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม,โปสเตอร์สแตนด์แบบประหยัด,โปสเตอร์ สแตนด์สองชั้น,
 
 
                  โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS1      โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS2       โปสเตอร์สแตนด์รุุ่นPS3
             โปสเตอร์สแตนด์ขนาด50x70 สูง 165  ฐานเส้นผ่าศูนย์ 35 ซม. 
พร้อมพลาสติกลูกฟูกและพลาสติกใส 2 ด้าน
 
                             โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS4                            โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS5   
 
                               โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS6                      โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS7   
 
 
 
  โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS8  Economic Poster Stand 
โปสเตอร์สแตนด์ขนาด50x70 สูง 165  ฐานเส้นผ่าศูนย์ 35 ซม. 
พร้อมพลาสติกลูกฟูกและพลาสติกใส 2 ด้าน ใส่รูปจากด้านบน
เป็น โปสเตอร์ สแตนด์ แบบประหยัด Economic Poster Stand
   

 
 
 
                   โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS9                            โปสเตอร์สแตนด์รุุ่น PS10  
 
 โปสเตอร์ สแตนด์ สแตนเลส
 
                                     
         
  
         
  
           
 
          โปสเตอร์ สแตนด์สแตนเลส
รุ่น PSL 1

          โปสเตอร์ สแตนด์สแตนเลส
รุ่น PSL 2

  
            โปสเตอร์ สแตนด์สแตนเลส
รุ่น PSL 3

  
โปสเตอร์สแตนด์ขนาด50x70 สูง 165  
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701463
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701464
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701465
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand แฟกซ์ : 02-3701466
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687677
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ085-1143953
 โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687680
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 086-3362597
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 089-1468234
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 082-9662214
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 085-1143953
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687588
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : info@hereweare.co.th 
 
  กล่องไฟแบบบาง 
super slim LED light box 

Poster ติดพนังแบบใช้ไฟ LED 

กล่องไฟแบบบาง ใช้ไฟ LED 
กล่องไฟแบบบาง ใช้ไฟ 12V
กล่องไฟแบบบาง มีกรอบ ให้เลือกหลายสี
กล่องไฟแบบบาง ใส่ภาพจากด้านหน้า
กล่องไฟแบบบาง กรอบเป็นอลูมิเนียม
กล่องไฟแบบบาง กำหนดขนาดของกรอบได้ตามต้องการ

 
 
 ที่ใส่ Poster แบบมีไฟ ขนาดสามารถสั่งได้ ใช้ไฟ LED 
 
 
  
กล่องไฟแบบบาง ใช้ไฟ LED 
กล่องไฟแบบบาง ใช้ไฟ 12V
กล่องไฟแบบบาง มีกรอบ ให้เลือกหลายสี
กล่องไฟแบบบาง ใส่ภาพจากด้านหน้า
กล่องไฟแบบบาง กรอบเป็นอลูมิเนียม
กล่องไฟแบบบาง กำหนดขนาดของกรอบได้ตามต้องการ
  
     
     
               
               
             
               
               
   กล่องไฟแบบบาง มีหลายแบบ            
               
   
               
               
               
           
   super slim LED light box
Poster ติดพนังแบบใช้ไฟ LED 

           
   

  

  
 
     
     
     
     
 

โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701463
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701464
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : 02-3701465
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand แฟกซ์ : 02-3701466
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687677
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ085-1143953
 โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687680
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 086-3362597
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 089-1468234
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 082-9662214
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 085-1143953
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ 083-0687588
โปสเตอร์แสตนด์,Poster Stand ติดต่อ : info@hereweare.co.th
Current Pageid = 22