ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่างติดต่อ info@hereweare.co.th
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701463
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701464
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701465
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง แฟกซ์ : 02-3701466
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 083-0687677
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง
โทร 
085-1143953

ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 083-0687680
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 089-1468234
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่างโทร 085-1143953
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 083-0687588
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 082-9662214
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 086-3362597

ตู้เก็บเครื่องมือช่าง สำหรับเครื่องมือช่างที่มีน้ำหนักมาก
ตู้เครื่องมือช่างเป็นตู้เครื่องมือช่างเหล็กแบบลิ้นชัก 3 ชั้น
ตู้เครื่องมือช่างสามารถรับน้ำหนักได้ 300 กก.
ตู้เครื่องมือช่างใช้เก็บเครื่องมือช่างที่มีน้ำหนักมาก
ตู้เครื่องมือช่างสามารถล็อกได้
ตู้เครื่องมือช่างมีขายกสูงจากพื้น 130 มม.ขนาดลิ้นชักเล็กของตู้เครื่องมือช่าง WxDxH 625x470x150 มม.
ขนาดลิ้นชักกลางของตู้เครื่องมือช่าง WxDxH 625x470x200 มม.
นาดลิ้นชักใหญ่ของตู้เครื่องมือช่าง WxDxH 625x470x230 มม.
ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่าง TC-0706

ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่างและอะไหล่แบบประตูสองบาน

ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่างและอะไหล่ แบบประตูสองบาน
ชั้นภายในตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่างและอะไหล่เลื่อนขึ้นลงได้
ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่างและอะไหล่ เหมาะสำหรับเก็บเครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดยาวและน้ำหนักมาก
ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่างและอะไหล่ แต่ละชั้นวางกล่องอะไหล่รุ่น 1037 ได้ 7 ใบ หรือรุ่น 1038 ได้ 5 ใบ
ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่างและอะไหล่ แต่ละชั้นรับน้ำหนักได้ 100 กก.และสามารถรับน้ำหนักรวมทั้งตู้ 500 กก.
ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่างและอะไหล่ สามารถล็อกได้

ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือช่างและอะไหล่ TC-1136


ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่
ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่หรือชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ตู้สามารถใส่กล่องอะไหล่ได้หลายขนาด
ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่เพื่มพื้นที่ใช้งานได้มากขึ้น
ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่แข็งแรง
ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้มาก
ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับจัดเก็บอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่มีหลายชนิดและหลายขนาด
ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากมาย
ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่ทำจากเหล็กอย่างหนา เกรด A
ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่พ้นด้วยสีฝุนสามชั้นจึงทนต่อการขีดข่วนและถลอกได้ยาก
ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่รหัส BCH-1118 
ตู้เก็บอะไหล่ขนาดใหญ่รหัส BCH-1118B

ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701463
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701464
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701465
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง แฟกซ์ : 02-3701466
แผงแขวนกล่องอะไหล่
แผงแขวนกล่องอะไหล่ใช้ยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่ติดกับผนัง
หรือยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่บริเวณเหนือโต๊ะหรือที่ต้องการ
แผงแขวนกล่องอะไหล่ผลิตจากวัสดุเหล็กปั๊มขึ้นรูป ชุบซิงค์
ท่านสามารถสั้งชื้อแผงแขวนกล่องอะไหล่พร้อมกล่องอะไหล่สี่น้ำเงินเป็นชุดได้ตามตารางข้างล่างนี้
แผงแขวนกล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่ขนาด A
G335(106x107x50)
กล่องอะไหล่กล่องอะไหล่ขนาด A = 16 กล่อง
แผงแขวนกล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่ขนาด B
1036(160x98x70)
กล่องอะไหล่กล่องอะไหล่ขนาด B = 16 กล่อง
แผงแขวนกล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่ขนาด C
1037(235x148x126)
กล่องอะไหล่กล่องอะไหล่ขนาด C = 6 กล่อง
แผงแขวนกล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่ขนาด A+B
กล่องอะไหล่กล่องอะไหล่ขนาด A = 8 กล่อง
กล่องอะไหล่กล่องอะไหล่ขนาด B = 8 กล่อง

แผงแขวนกล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่ขนาด A+C
กล่องอะไหล่กล่องอะไหล่ขนาด A = 8 กล่อง
กล่องอะไหล่กล่องอะไหล่ขนาด C = 3 กล่อง

แผงแขวนกล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่ขนาด B+C
กล่องอะไหล่กล่องอะไหล่ขนาด B = 8 กล่อง
กล่องอะไหล่กล่องอะไหล่ขนาด C = 3 กล่อง

 
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701463
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701464
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701465
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง แฟกซ์ : 02-3701466
ตู้เก็บกล่องอะไหล่และกล่องอะไหล่

ตู้เก็บกล่องอะไหล่และกล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่และตู้เก็บแผงแขวนกล่องอะไหล่แบ่งช่องใช่คู่กับกล่องอะไหล่
ตู้เก็บกล่องอะไหล่และกล่องอะไหล่ มีให้เลือก 2 สี
ตู้เก็บกล่องอะไหล่และกล่องอะไหล่ สีครีม
คือ ตู้เก็บกล่องอะไหล่และกล่องอะไหล่ สีทา
ตู้เก็บกล่องอะไหล่และกล่องอะไหล่
เหมาะสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็ก
ตู้เก็บกล่องอะไหล่ขนาดกลาง
ตู้เก็บกล่องอะไหล่สีครีมและกล่องอะไหล่สีน้ำเงิน
 

ตู้เก็บกล่องอะไหล่เทาและกล่องอะไหล่สีน้ำเงิน

ตู้เก็บกล่องอะไหล่สีครีมและกล่องใส่อะไหล่ใส


 
 
ตู้เก็บกล่องอะไหล่สีครีมและกล่องใส่อะไหล่ใส
 
  

ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701463
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701464
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701465
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง แฟกซ์ : 02-3701466
แผงแขวนกล่องอะไหล่
และแผงแขวนเครื่องมือ
Parts & Tool Panel Rack

โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสี และเครื่องมือแข็งแรง
เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสะดวก ในการจัดเก็บเครื่องมือ
ตะขอแขวนเครื่องมือ
Tool Holder
ตะขอแขวน
แข็งแรง ทนทาน
ตะขอแขวนแผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ
ตะขอแขวนมีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ
โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่ Part Panel Rack
มีโครงตั้งพื้น หลายขนาดตามการใช้งาน
โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่ จัดเก็บชิ้นส่วนให้เป็นระเบียบ เห็นง่าย และ หยิบใช้งานได้สะดวก
โครงยืดมีทั้งแบบชนิดแขวนด้านเดียว และ แขวนสองด้าน
โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่ มีแผงแขวนด้านเดียวติดล้อและ แผงแขวนสองด้านติดล้อ
 
 
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701463
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701464
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701465
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง แฟกซ์ : 02-3701466
 
โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่

โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่สองด้าน Double Sided Panel Rack
 
 โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่
ชนิดแขวนกล่องอะไหล่สองด้านชนิดติดล้อ Part Panel Trolley
 
 
 
โครงยึดแผงแขวนกล่องอะไหล่
แผงแขวนกล่องอะไหล่ด้านเดียว
Single Sided Parts Panel Rack

รถเข็นกล่องอะไหล่ เพื่อเบิกจ่ายอะไหล่
Parts Picking Trolley with Plastic Containers
 รถเข็นกล่องอะไหล่โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีฝุ่น
 รถเข็นกล่องอะไหล่ใช้คู่กับกล่องอะไหล่ ช่วยในการแยกแยะชิ้นส่วน
 รถเข็นกล่องอะไหล่สะดวกในการใช้งาน
 รถเข็นกล่องอะไหล่ล้อเป็นล้อเกลียว PU เคลื่อนตัวในที่แคบได้คล้องตัว


รถเข็นลังรุ่นใช้งานในสายงานประกอบ
Assembly Line Trolley with Plastic Containers
 รถเข็นลังโครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสีฝุ่น
รถเข็นลังใช้งานคู่กับลังพลาสติกขนาดใหญ่ ไว้แยกชนิดวัสดุ
 รถเข็นลังใช้งานแยกชิ้นงานเพื่อสะดวกในการใช้งาน
 รถเข็นลังล้อเป็นล้อเกลียว PU เคลื่อนตัวในที่แคบได้คล้องตัว
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่างติดต่อ info@hereweare.co.th
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701463
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701464
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง ติดต่อ : 02-3701465
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง แฟกซ์ : 02-3701466
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 083-0687677
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง
 โทร 
085-1143953

 ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 083-0687680
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 089-1468234
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่างโทร 085-1143953
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 083-0687588
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 082-9662214
ตู้เก็บกล่องอะไหล่,แผงแขวนกล่องอะไหล่และเครื่องมือช่าง โทร 086-3362597 
Current Pageid = 16