Website Banner
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู 
โทร 083-0687677

แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 082-9662214
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588

แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 086-3362597 
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ
info@hereweare.co.th
 
 
 
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม 
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3C1 โครงเหล็ก แบบ (ตรง)  
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3D อลูมิเนียม แบบกลม 
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3C2 โครงเหล็ก แบบ (โค้ง)  
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม 
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E1 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3L (3x5)(2+3) 
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E2 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3G2 (3x3) 
  แบ็คดรอป รุ่น GL-3G1 (3x3)  
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3S โครงอลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม 
 
   
   
 
 
 แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
 
รับพิมพ์ แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม
รับออกแบบ แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม
เรามี แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม ทุกขนาดไว้บริการคุณ
และมี แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ป๊อปอัพ, ทุกรูปแบบ
แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี
ป๊อปอัพ,แกงการู,แบ็คดรอป,พูลเฟรม ทำจากเหล็กแบ็คดรอป
เรามีกล่องอย่างดีเพื่อใส่ ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม
แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม ทุกชุดเราแถม สปอร์ทไลท์ 2 ดวง
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม ทุกชุดเราแถม กล่องใส่แบบมีล้อลาก
แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม มีทั้งแบบตรงและแบบโค้ง
แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ป๊อปอัพ ขนาด 2x3 ตอน
แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม ขนาด 3x2 ตอน
แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม ขนาด 3x3 ตอน
ป๊อปอัพ,แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม ขนาด 3x4 ตอน
แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ป๊อปอัพ ขนาด 3x5 ตอน
แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ป๊อปอัพ ขนาด 4x5 ตอน
แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม แบบ กลม
แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ป๊อปอัพ แบบ สี่เหลี่ยม
แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ป๊อปอัพ แบบ ทรง L
 
 ชมสาธิตวิธีติดตั้งแบ๊คดรอปด้านล้างครับ
 
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
แบ็คดรอป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม
แบ็คดรอป แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (2x3)
344
155
(67/70/70/70/67)
แบ็คดรอป (3x2)
274
230
(67/70/70/67)
แบ็คดรอป (3x3)
344
230
(67/70/70/70/67)
แบ็คดรอป (3x4)
414
230
(67/70/70/70/70/67)
แบ็คดรอป (3x5)
484
230
(67/70/70/70/70/70/67)
แบ็คดรอป (4x5)
484
306
(67/70/70/70/70/70/67)
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463   
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 082-9662214
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 
085-1143953 
 แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 086-3362597
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
 
แบ็คดรอป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
แบ็คดรอป รุ่น GL-3C1 โครงเหล็ก
แบ็คดรอป แบบ (ตรง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (3x2)
275
230
(62/75.5/75.5/62)
แบ็คดรอป (3x3)
350.5
230
(62/75.5/75.5/75.5/62)
แบ็คดรอป (3x4)
426
230
(62/75.5/75.5/75.5/75.5/62)
แบ็คดรอป รุ่น GL-3C2 โครงเหล็ก
แบ็คดรอป แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (3x2)
264
230
(62/70/70/62)
แบ็คดรอป (3x3)
334
230
(6/70/70/70/62)
แบ็คดรอป (3x4)
404
230
(62/70/70/70/70/62)
           
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463   
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464    
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 082-9662214
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953 
 แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
 
แบ็คดรอป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
แบ็คดรอป รุ่น GL-3D อลูมิเนียม แบบกลม
แบ็คดรอป แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (3x2)
274
230
(55/74.5/74.5/55)
แบ็คดรอป (3x3)
344
230
(55/74.5/74.5/74.5/55)
แบ็คดรอป (3x4)
414
230
(55/74.5/74.5/74.5/74.5/55)
แบ็คดรอป (3x5)
484
230
(55/74.5/74.5/74.5/74.5/74.5/55)
  
     แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
  แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
 
  
 
แบ็คดร๊อป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
แบ็คดรอป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม
 แบ็คดรอป แบบ (ตรง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (2x2)
284
155
(67/75/75/67)
แบ็คดรอป (2x3)
359
155
(67/75/75/75/67)
แบ็คดรอป (3x2)
284
230
(67/75/75/67)
แบ็คดรอป (3x3)
359
230
(67/75/75/75/67)
แบ็คดรอป (3x4)
434
230
(67/75/75/75/75/67)
แบ็คดรอป (3x5)
509
230
(67/75/75/75/75/75/67)
แบ็คดรอป (4x5)
509
306
(67/75/75/75/75/75/67)
  
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
 
 
 
 
แบ็คดรอป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN

แบ็คดรอป รุ่น GL-3E1 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม
 แบ็คดรอป แบบ (ตรง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (3x2)
284
230
(67/75/75/67)
แบ็คดรอป (3x3)
359
230
(67/75/75/75/67)
แบ็คดรอป (3x4)
434
230
(67/75/75/75/75/67)
แบ็คดรอป (3x5)
509
230
(67/75/75/75/75/75/67)
 
 
  
แบ็คดรอป รุ่น GL-3E2 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม
แบ็คดรอป แบบ (โค้ง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (3x2)
274
230
(67/70/70/67)
แบ็คดรอป (3x3)
344
230
(67/70/70/70/67)
แบ็คดรอป (3x4)
414
230
(67/70/70/70/70/67)
แบ็คดรอป (3x5)
484
230
(67/70/70/70/70/70/67)
 
           
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463   
   แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464    
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 082-9662214
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953 
 แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
  
แบ็คดรอป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
แบ็คดรอป รุ่น GL-3L (3x5)(2+3)
แบ็คดรอป แบบ (ทรง L)
ขนาด
ซ้าย
cm.
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
ขวา
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (3x3) (2+1)
29
294.2
230
29
(77.8/77.8/80.6)
แบ็คดรอป (3x4) (2+2)
29
369.2
230
29
(77.8/77.8/77.8/77.8)
แบ็คดรอป (3x5) (2+3)
29
444.2
230
29
(77.8/77.8/77.8/75/77.8)
  
     แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
  
 
แบ็คดรอป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G2 (3x3)
แบ็คดรอป แบบ (โค้ง)
ขนาด
ซ้าย
cm.
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
ขวา
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (3x3) (2+1)
29
203.6
230
29
(72.8/72.8)=2P
แบ็คดรอป (3x3) (2+1)
29
273.6
230
29
(72.8/70/72.8)=3P
แบ็คดรอป (3x4) (2+2)
29
343.6
230
29
(72.8/70/70/72.8)=4P
แบ็คดรอป (3x5) (2+3)
29
413.6
230
29
(72.8/70/70/70/72.8)=5P
  
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687677
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 082-9662214
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 086-3362597 
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
 
แบ็คดรอป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G1 (3x3)
แบ็คดรอป แบบ (ตรง)
ขนาด
ซ้าย
cm.
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
ขวา
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (2x3)
29
288.6
155
29
(77.8/75/77.8)=3P
แบ็คดรอป (3x1)
29
138.6
230
29
(80.6)=1P
แบ็คดรอป (3x2)
29
213.6
230
29
(77.8/77.8)=2P
แบ็คดรอป (3x3)
29
288.6
230
29
(77.8/75/77.8)=3P
แบ็คดรอป (3x4)
29
363.6
230
29
(77.8/75/75/77.8)=4P
แบ็คดรอป (3x5)
29
438.6
230
29
(77.8/75/75/75/77.8)=5P
แบ็คดรอป (4x5)
29
438.6
306
29
(77.8/75/75/75/77.8)=5P
 
 
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
  
 
 แบ็คดรอป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN 
  
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3S โครงอลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม
 S-Pull Frame (square)
แบ็คดรอป แบบ (ตรง)
  
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดรอป (3x4) 
437
230
(67/70/70/81.5/81.5/67)
แบ็คดรอป (3x5)
518.5
230
(67/70/70/81.5/81.5/81.5/67) 
แบ็คดรอป (3x6)
588.5
230
(67/70/70/70/81.5/81.5
/81.5
/67) 

 

  
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
  
 
แบ็คดรอป,แกงการู,พูลเฟรม,ไวด์ สกรีน
POP UP,BACK DROP,KANGAROO,PULL FRAME, WIDE SCREEN

แบ็คดร๊อป รุ่น GL-3E1 เป็นแบ็คดร๊อป อลูมิเนียม แบ็คดรอปแบบสี่เหลี่ยม
 แบ็คดร๊อป แบบ (ตรง)
ขนาด
ความกว้่าง (W)
cm.
ความสูง (H)
cm.
รายละเอียด
แบ็คดร๊อป (3x2)
284
230
(67/75/75/67)
แบ็คดร๊อป (3x3)
359
230
(67/75/75/75/67)
แบ็คดร๊อป (3x4)
434
230
(67/75/75/75/75/67)
แบ็คดร๊อป (3x5)
509
230
(67/75/75/75/75/75/67)
 
 
แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดร๊อป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466
แบ็คดร๊อปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
 
แบ็คดรอปเป็นอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เพื่อกิจกรรมภายในอาคารโครงสร้างอลูมิเนียมสำเร็จรูป น้ำหนักเบา ถอดประกอบได้ ระบบงานโครงสร้าง ออกแบบมาอย่างทันสมัย เพื่อใช้เป็นโครงสร้างสำหรับ ฉากหลังสำหรับโชว์สินค้า หรือใช้เป็นฉากถ่ายรูป ในงานพิธีสำคํญของท่าน เช่น แบ็คดร๊อปงานแต่งงาน เป็นผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายในการใช้งาน มีความคงทน แข็งแรง สวยงาม ซึ่งชิ้นส่วนหลักทั้งหมดผลิตด้วยอลูมิเนียม Alloy เกรดสูงพร้อมวัสดุพิมพ์คุณภาพสูง  (แบ็คดร๊อป) ถือเป็นจุดเด่นของงาน ซึ่งผู้จัดและทุกคนในงานมักจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีขนาดต่างๆตามความต้องการและพื้นที่แสดงสินค้า ประกอบง่าย เก็บสะดวก บรรจุในกล่องมีล้อลากแข็งแรงทนทาน จึงเหมาะที่จะเก็บไว้ใช้ในองค์กรได้นานเป็นเวลานาน เหมาะกับ Organizer, Wedding Planner ติดต่อเราเพื่อทำการติดตั้ง แบ๊คดรอป ของเราไปเป็นส่วนประกอบตกแต่งให้งานของลูกค้าคุณ  
 
แบ็คดรอปที่จำหน่าย


แบ็คดรอป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม
แบ็คดรอป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 2x3
แบ็คดรอป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 3x2
แบ็คดรอป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 3x3
แบ็คดรอป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 3x4
แบ็คดรอป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 3x5
แบ็คดรอป รุ่น GL-3B อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 4x5
 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3C1 โครงเหล็ก แบบ (ตรง)
แบ็คดรอป รุ่น GL-3C1 โครงเหล็ก แบบ (ตรง) ขนาด 3x2
แบ็คดรอป รุ่น GL-3C1 โครงเหล็ก แบบ (ตรง) ขนาด 3x3
แบ็คดรอป รุ่น GL-3C1 โครงเหล็ก แบบ (ตรง) ขนาด 3x4


แบ็คดรอป รุ่น GL-3C2 โครงเหล็ก แบบ (โค้ง)  
แบ็คดรอป รุ่น GL-3C2 โครงเหล็ก แบบ (โค้ง) ขนาด 3x2 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3C2 โครงเหล็ก แบบ (โค้ง) ขนาด 3x3  
แบ็คดรอป รุ่น GL-3C2 โครงเหล็ก แบบ (โค้ง) ขนาด 3x4  
  
แบ็คดรอป รุ่น GL-3D อลูมิเนียม แบบกลม 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3D อลูมิเนียม แบบกลม  ขนาด 3x2
แบ็คดรอป รุ่น GL-3D อลูมิเนียม แบบกลม  ขนาด 3x3
แบ็คดรอป รุ่น GL-3D อลูมิเนียม แบบกลม  ขนาด 3x4
แบ็คดรอป รุ่น GL-3D อลูมิเนียม แบบกลม  ขนาด 3x5


แบ็คดรอป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 2x2
แบ็คดรอป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 2x3
แบ็คดรอป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 3x2
แบ็คดรอป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 3x3
แบ็คดรอป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 3x4
แบ็คดรอป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 3x5
แบ็คดรอป รุ่น GL-3A อลูมิเนียม แบบกลม ขนาด 4x5
 


 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E1 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E1 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 3x2
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E1 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 3x3
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E1 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 3x4
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E1 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 3x5


 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E2 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E2 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 3x2
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E2 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 3x3
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E2 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 3x4
 แบ็คดรอป รุ่น GL-3E2 อลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 3x5


แบ็คดรอป รุ่น GL-3L (3x5)(2+3)
แบ็คดรอป รุ่น GL-3L ขนาด (3x3)(2+1) 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3L ขนาด (3x4)(2+2)
แบ็คดรอป รุ่น GL-3L ขนาด (3x5)(2+3)


แบ็คดรอป รุ่น GL-3G1 Square แบ็คดรอปแบบ ตรง
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G1 ขนาด (2x3) 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G1 ขนาด (3x1) 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G1 ขนาด (3x2) 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G1 ขนาด (3x3) 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G1 ขนาด (3x4) 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G1 ขนาด (3x5) 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G1 ขนาด (4x5) 
 
 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G2 Square แบ็คดรอปแบบโค้ง
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G2 (3x2) 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G2 (3x3) 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G2 (3x4) 
แบ็คดรอป รุ่น GL-3G2 (3x5)  
  


แบ็คดรอป รุ่น GL-3S โครงอลูมิเนียม แบบสี่เหลี่ยม 
แบ็คดรอป ตัว S
แบ็คดรอป รุ่น GL-3S (3x4)
แบ็คดรอป รุ่น GL-3S (3x5)
แบ็คดรอป รุ่น GL-3S (3x6) 

 
 
 
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู 
โทร 083-0687677

แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 082-9662214
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
 
 แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588

แบ็คดรอป,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
info@hereweare.co.th
 
 
 
 
 

แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701463
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701464
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 02-3701465
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู แฟกซ์ 02-3701466

แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู 
โทร 083-0687677

แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 082-9662214
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687680
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 089-1468234
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 085-1143953
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 083-0687588

แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู โทร 086-3362597
แบ็คดรอปงานแต่งงาน,ป๊อปอัพ,โรล์อัพ,แกงการู ติดต่อ 
info@hereweare.co.th
  
 
 
 
Current Pageid = 27