สั่งพิมพ์/Print
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
 
 
 เรามีบันไดไฟเบอร์กลาสให้เลือก หลากหลาย 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI
บันไดไฟเบอร์กลาส SMILING MONKEY
 
 
 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส Smiling Monkey
Fiber Ladder
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด
บันไดไฟเบอร์กลาส ทรง เอ ขึ้นลงสองด้าน
 
บันไดไฟเบอร์กลาส เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาส ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส ขั้นบันไดหุ้มด้วยอลูมิเนียมหล่อ
บันไดไฟเบอร์กลาส เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาส หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาส มีตัวค้ำบันไดทุกขั้น 
บันไดไฟเบอร์กลาส ขึ้นลงได้สองทาง
บันไดไฟเบอร์กลาส มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาส สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
 


 
บันไดไฟเบอร์กลาส
ขาบันไดรุ่นใหม่
มั่นคงและแข็งแรง


 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ  รุ่น A-6
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-6
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   6 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      12  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-7

 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-7
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   7 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      14.3  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  

 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th 
   
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-8
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-8
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   8 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      18.7  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-10
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-10
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   10 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      20.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  

 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th  
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-12
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-12
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   12 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      24.5  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
   
  
 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th  
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-14
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-14
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   14 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      34.6  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
   
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น A-16  
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รุ่น

A-16
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ จำนวนขั้น
   16 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ น้ำหนัก      38.2  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ ขนาดขั้นบันได  
   76.7x40x2
     

  
   
 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด
 089-1468234 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว
บันไดป้องกันไฟดูด,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส พาดตอนเดียว ขั้นบันไดหุ้มด้วยอลูมิเนียมหล่อ
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว มีตัวค้ำบันไดทุกขั้น 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว ขึ้นลงได้สองทาง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
 
 
 
                     
   
ขั้นบันไดไฟเบอร์กลาสแข็งแรง 
บันไดไฟเบอร์กลาสไม่เป็นสนิม 
    ขาตั้งของไฟเบอร์กลาสสามารถปรับเปลี่ยนมุมองศาได้ตามสักษณะพื้นผิว     บันไดไฟเบอร์กลาส พื้นสามารถยึดเกาะได้แม้ไม่ใช่พื้นเรียบ    
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-8  
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-8
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   8 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      7.6  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง 
         
   249 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง 
 
 

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 
 

 
  16.5 ซม.

 
     
                                            
  

  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-10
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-10
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   10 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      9  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง  
         
   309 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง  
 
  

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 
  

 
  12.5 ซม.

 
     
                                            
  

    
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th  
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-12
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-12
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   12 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      10.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง  
         
   369ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง  
 
  

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 
  

 
  12.5 ซม.

 
     
                                            
  

   
   
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-14 
 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th  
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-16
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-16
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   16 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      13.3  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง  
         
   489 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง  
 
  

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 
  

 
  12.5 ซม.

 
     
                                            
  

   
 บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น L-19
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รุ่น

 L-19
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว จำนวนขั้น     
   19 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว น้ำหนัก      15.6  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว รับน้ำหนักได้     150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สูง  
         
   579 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว กว้าง  
 
  

  46.5 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หนา
 
  

 
  12.5 ซม.

 
     
                                            
  

   
              
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
089-1468234 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน
  
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส พาดตอนเดียว ขั้นบันไดหุ้มด้วยอลูมิเนียมหล่อ
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว มีตัวค้ำบันไดทุกขั้น 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว ขึ้นลงได้สองทาง
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดตอนเดียว สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
 
 
 
  
 
                     
   
ขั้นบันไดไฟเบอร์กลาสแข็งแรง 
บันไดไฟเบอร์กลาสไม่เป็นสนิม 
    ขาตั้งของไฟเบอร์กลาสสามารถปรับเปลี่ยนมุมองศาได้ตามสักษณะพื้นผิว     บันไดไฟเบอร์กลาส พื้นสามารถยึดเกาะได้แม้ไม่ใช่พื้นเรียบ    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th  
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-8
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-8
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   8 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สไลด์สูงสุด
    13 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      16.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนัก    150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง  
         
   266 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง  
 
  

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
  

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-10
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-10
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   10 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สไลด์สูงสุด
    17 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      19.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนัก    150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง   
         
   327 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง   
 
   

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
   

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-12
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-12
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   12 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สไลด์สูงสุด
    21 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      22.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนัก    150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง   
         
   387 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง   
 
   

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
   

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-14
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-14
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
   14 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สไลด์สุด
    25 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      25.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนัก    150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง   
         
   447ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง   
 
   

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
   

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th  
 
บันไดไฟเบอร์กลาสพาดสไลด์สองตอน รุ่น S-16
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์สองตอน รุ่น

 s-16
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน ความสูง  
  16 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สไลด์สูงสุด
    29 ฟุต 
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอนน้ำหนัก      28.6  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน รับน้ำหนัก    150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน สูง   
         
  507 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน กว้าง   
 
   

  47 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส สไลด์สองตอน หนา
 
   

                                                            
  16.5 ซม.

 
                                                                        
                                      
  

   
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
089-1468234 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID
บันไดป้องกันไฟดูด,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID เป็นสินค้าคุณภาพจาก อเมริกา
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID ขั้นบันไดหุ้มด้วยอลูมิเนียมหล่อ
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID มีตัวค้ำบันไดทุกขั้น 
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID ขึ้นลงได้สองทา
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
 
  บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รุ่น RL-FGS4
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รุ่น  

  RL-FGS4
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID จำนวนขั้น  
  4 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID น้ำหนัก      7.1  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID สูง     
         
   121.9 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID กว้าง     
 
     

  73.6 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID หนา
 
     

                                                            
  52 ซม.

 
                                                                        
                                      
  
  
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th  
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รุ่น RL-FGS6
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รุ่น  

  RL-FGS6
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID จำนวนขั้น  
  6 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID น้ำหนัก      10.1  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID สูง    
         
   182.8 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID กว้าง    
 
    

  104.1 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID หนา
 
    

                                                            
  60.9 ซม.

 
                                                                        
                                      
  
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รุ่น RL-FGS8
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รุ่น  

  RL-FGS8
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID จำนวนขั้น  
  8 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID น้ำหนัก      13.8  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID สูง     
         
   243.8 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID กว้าง     
 
     

  137.1 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID หนา
 
     

                                                            
  69.8 ซม.

 
                                                                        
                                      
  
 
  
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th  
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รุ่น RL-FGS10
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รุ่น  

  RL-FGS10
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID จำนวนขั้น  
  10 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID น้ำหนัก       17.5  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID สูง     
         
   304.8 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID กว้าง     
 
     

  167.6 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID หนา
 
     

                                                            
  78.7 ซม.

 
                                                                        
                                      
  
  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รุ่น RL-FGS12 
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รุ่น  

  RL-FGS12
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID จำนวนขั้น  
  12 ขั้น
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID น้ำหนัก      22  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID สูง     
         
   365.7 ซม.  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID กว้าง     
 
     

  198.1 ซม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC หนา
 
     

                                                            
  97.6 ซม.

 
                                                                        
                                      
  
  
 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
089-1468234 
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701466 (Fax)
บันไดไฟเบอร์กลาส,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
  
 
   บันไดไฟเบอร์กลาส แบบ สไลด์ (RIDGID)
  บันไดป้องกันไฟดูด,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง 

 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ เป็นสินค้าคุณภาพจาก อเมริกา
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ ขั้นบันไดเป็นรูปตัว D ทำให้ยืนสะดวกกว่าแบบกลม
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ ร่องตรงขั้นบันได ช่วยป้องกันการลื่นไหล
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ ฝาครอบหุ้มกันด้านบนและล่าง ป้องกันโครงไฟเบอร์กลาส
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ ถอดสลักได้ง่าย และสะดวกโดยใช้เพียงนิ้วเดียว
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ สามารถรับน้ำหนักได้ 136 กิโลกรัม
 
  บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ รุ่น  RL-FGE16
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ รุ่น  

  RL-FGE16
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ขนาด (ฟุต)  
  16 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ น้ำหนัก      13.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ความยาว      
         
   4.9 เมตร  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ความยาวฐาน    2.4 เมตร 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ฐาน กว้าง      
 
      

  432 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ สูงสุด

   4 เมตร
 
                                                                                  

                                                                        
                                      
  
 
  บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ รุ่น  RL-FGE20
 
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIDแบบสไลด์ รุ่น  

  RL-FGE20
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ขนาด (ฟุต)  
  20 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ น้ำหนัก      16.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ความยาว       
         
   6.1 เมตร  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ความยาวฐาน
   3 เมตร
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ฐาน กว้าง       
 
       

  432 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ สูงสุด

   5.1 เมตร
 
                                                                                  

                                                                        
                                      
  
  
  บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ รุ่น  RL-FGE24 
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ รุ่น  

  RL-FGE24
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ขนาด (ฟุต)  
  24 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ น้ำหนัก      19.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ความยาว       
         
   7.3 เมตร  
 บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ความยาวฐาน
  3.6 เมตร 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ฐาน กว้าง       
 
       

  432 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ สูงสุด

   6.4 เมตร
 
                                                                                  

                                                                        
                                      
  
 
  บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ รุ่น  RL-FGE28 
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ รุ่น  

  RL-FGE28
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ขนาด (ฟุต)  
  28 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ น้ำหนัก      22  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ความยาว       
         
   8.5 เมตร  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ความยาวฐาน
   4.2 เมตร 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ฐาน กว้าง       
 
       

  432 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ สูงสุด

   7.6 เมตร