รับทำบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 02-3701464
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 
 
 บันไดหนีไฟทั้งหมดนี้ เป็นผลงานของ
บริษัท เฮียร์  วี อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ไม่ได้ copy ภาพจากเวปต่างประเทศมาแอบอ้าง 
 
 รับผลิตบันไดหนีไฟ
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้
รับผลิตบันไดหนีไฟจากชั้นสองลงชั้นล่าง
รับผลิตบันไดหนีไฟแนวดิ่ง

 
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคจากชั้นสองลงชั้นล่าง
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคแก้ปัญหาไม่ให้คนแอบเข้าตึกทางบันไดหนีไฟ
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ไม่เปลืองเนื้อที่
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อเกิดเหตุเราสามารถดึงเดือยบันไดจะเลื่อนลงสู้พื้น
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อไม่เกิดเหตุเราสามารถดึงเก็บและล็อคได้
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม,หอพัก,โรงงานต่าง ๆ และโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับบ้านพักคนงาน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงแรม

 
   
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อเกิดเหตุเราสามารถดึงเดือยบันไดเพื่อให้บันไดเลื่อนลงสู่พื้น
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ไม่เปลืองเนื้อที่
   
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อไม่เกิดเหตุเราสามารถดึงเก็บและล็อคได้
 
 

 
 รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 
 บันไดหนีไฟ
แบบบันไดซ่อมบำรุง โรงเผาขยะ
 
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีราวจับมีจุดพัก
และบันไดลิงแบบมีกันตก 
 
 
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟรุ่นนี้มีจุดพักและราวจับ
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 50 คน
บันไดหนีไฟแบบวนติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบวนเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน 
 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 
 บันไดหนีไฟบ้านพักคนงานโรงสีเจียเม้ง
(ข้าวหงษ์ทอง)
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีราวจับมีจุดพักและบันไดปลดล็อค
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวน มีเสารับน้ำหนักสองเสา และ เทฐานคอนกรีตรับน้ำหนักตัวบันได
เพราะบันไดหนีไฟมีขนาดใหญ่และน้ำหนักของบันไดหนีไฟมาก
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีเสารับน้ำหนักและเทฐานคอนกรีตรับน้ำหนักบันไดอีกที
 
 เสารับน้ำหนักเป็นเหล็ก I BEAM ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่บนคอนกรีตที่เตรียมไว้
 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 
 บันไดหนีไฟ อพาร์ตเม้นท์ แถวเม่งจ๋าย
บันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน

 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวน มีเสารับน้ำหนักสองเสา และ เทฐานคอนกรีตรับน้ำหนักตัวบันได
เพราะบันไดหนีไฟมีขนาดใหญ่และน้ำหนักของบันไดหนีไฟมาก 
บันไดหนีไฟเสารับน้ำหนักเป็นเหล็ก I BEAM ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่บนคอนกรีตที่เตรียมไว้
พร้อมบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค และใช่เหล็กกล่องทำระแนงกันบันไดหนีไฟเพื่อความสวยงาม

 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดซิกแซก มีลูกตั้งลูกนอน
บันไดหนีไฟโรงแรมย่านลาดกระบัง
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดซิกแซก มีเสารับน้ำหนักสี่เสาเพื่อแยกบันไดกับตัวตึก
และ เทฐานคอนกรีตรับน้ำหนักตัวบันได
เพราะบันไดหนีไฟมีขนาดใหญ่และน้ำหนักของบันไดหนีไฟมาก 
บันไดหนีไฟเสารับน้ำหนักเป็นเหล็ก I BEAM ขนาดใหญ่ติดตั้งอยู่บนคอนกรีตที่เตรียมไว้

 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟ Tower มีกันตกด้านหลังชุบกาวาไนซ์
บันไดหนีไฟใช้สำหรับ service
ขึ้นไปซ้อมบำรุงหลังคา Solar Cell ชุบ Gavanize
 
 บันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังชุบกาวาไนซ์ เพื่อปกกันสนิม
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลัง
บันไดหนีไฟใช้สำหรับ service ขึ้นไปซ้อมบำรุงหลังคา
บันไดหนีไฟพร้อม walkway บนหลังคา 


 
 
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีชานพักและประตูหนีไฟทุกชั้น
บันไดหนีไฟ service ของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟ service เป็นบันไดลิงมีชานพัก
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์เหมาะสำหรับ service ซ้อมหลังคา
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์ติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
บันไดหนีไฟทาวเวอร์มีประตูหนีไฟทุกชั้นเหมาะสำหรับโรงงาน  
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีชานพักยาวพิเศษ
ในแต่ละชั้นเพื่อรองรับคอนเพรสเซอร์แอร์
มีแผงกันขโมยและบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
บันไดหนีไฟมีชายพักยาวเป็นพิเศษทุกชั้นเพื่อวางคอมเพรสเซอร์แอร์
ชาพักทุกชั้นของบันไดหนีไฟมีแผงปิดกันขโมยปีนขึ้นไปได้
มีบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บไว้ที่ชั้นสองในยามต้องการใช้ให้ดึงสลัก
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคจะสไลด์ลงมาถึงพื้นชั้นล่าง
 
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ชุบกาวาไนซ์,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ Email info@hereweare.co.th 

 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดวนแฟลต 5 ดาว
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวน พร้อมบันไดปลดล็อค
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีลุกตั้งลูกนอน
เสาของงบันไดหนีใช้เหล็กตัว C
โครงบันไดใช้เหล็กกล่อง 2x6"
ขั้นบันไดใช้ checker plate 3 มม.
ราวกันตกของบันไดหนีไฟใช้เหล็ก เหลื่ยม2x4" และ1x1"
พร้อมบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 
 
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ชุบกาวาไนซ์,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ Email info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ 2 ช่วง
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ช่วง
บันไดหนีไฟจากชั้นสองลงชั้นล่าง 
 
 
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง ของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง จากชั้นสองลงชั้นล่าง
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง แก้ปัญหาไม่ให้คนแอบเข้าตึกทางบันไดหนีไฟ
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง ได้ไม่เปลืองเนื้อที่
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง ติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง เมื่อเกิดเหตุเราสามารถดึงเดือยบันไดจะเลื่อนลงสู้พื้น
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง เมื่อไม่เกิดเหตุเราสามารถดึงเก็บและล็อคได้
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม,หอพัก,โรงงานต่าง ๆ และโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง เหมาะสำหรับบ้านพักคนงาน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ช่วง เหมาะสำหรับโรงแรม 
 
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟตึกวิศวกรรมโรงสีข้าวหงษ์ทอง
มาตรฐานเส้นทางหนีไฟ NFPA
 


 
 
บันไดหนีไฟมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ NFPA 
บันไดหนีไฟมาตรฐาน NFPA กว้าง 120 ซม. 
บันไดหนีไฟมาตรฐาน NFPA มีประตูหนีไฟสั่งทำพิเศษกันไฟได้ 4 ซม. กว้าง 110 ซม. สูง 200 ซม.
บันไดหนีไฟมาตรฐาน NFPA มีจุดพักและราวจับทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 50 คน
บันไดหนีไฟแบบวนติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูหนีไฟที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน  
 
บันไดหนีไฟทางด้านซ้ายของตึกวิศวกรรม
โรงสีข้าวเจียเม้ง
มาตรฐานเส้นทางหนีไฟ NFPA
  
 
 บันไดหนีไฟมาตรฐานเส้นทางหนีไฟ NFPA 
บันไดหนีไฟมาตรฐาน NFPA กว้าง 120 ซม. 
บันไดหนีไฟมาตรฐาน NFPA มีประตูหนีไฟสั่งทำพิเศษกันไฟได้ 4 ซม. กว้าง 110 ซม. สูง 200 ซม.
บันไดหนีไฟมาตรฐาน NFPA มีจุดพักและราวจับทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 50 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนติดตั้งง่ายแข็งแรง
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูหนีไฟที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน    

บันไดหนีไฟแบบบันไดวนได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนได้เหมาะสำหรับหอพัก

 
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th  
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีราวจับมีจุดพัก
 

 
 
 

 หอพักพนักงาน สร้างบันไดหนีไฟเพิ่มเติม
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีราวจับมีจุดพัก
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟรุ่นนี้มีจุดพักและราวจับ
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 50 คน
บันไดหนีไฟแบบวนติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบวนเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน

 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 
 
 บันไดหนีไฟ บริษัท ไทยแลนด์ พรีวิเลจ คาร์ด จำกัด
 บันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังและบันไดชักเก็บได้
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังจากชั้น ดาดฟ้าถึงชั้น 2
บันไดปลดล็อคสามารถชักเก็บได้
บันไดหนีไฟมีชานพักที่ชั้น 2 
บันไดหนีไฟแม่บันไดทำจากเหล็กกล่อง 1.5x3
ขั้นบันไดหนีไฟทำจากเหล็กกลม 1 "
พื้นชานพักของบันไดหนีไฟทำจาก Checker Plate 2 มม.
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกและบันไดแบบปลดล็อ 
 
  บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกและบันไดแบบปลดล็อค 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกผสมบันไดแบบชักเก็บได้

 
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟรุ่นนี้มีกันตก
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 15 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับหอพักขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงเรียนกวดวิชา
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับที่พักคนงาน
 
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th  
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
และมีชานพักทุกชั้น 
พร้อมบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 

 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังมีชานพักทุกชั้น
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 15 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงชุดนี้มีบันไดปลดล็อคชักเก็บไว้ที่ชั้นสอง
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับหอพักขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงเรียนกวดวิชา
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับที่พักคนงาน
  
 
 บันไดหนีไฟใช้สำหรับงานซ้อมบำรุงรักษา Solar Cell
โรงงานแอร์ ไดกิ้น นิคมอุตสาหกรรมระยอง
 
บันไดหนีไฟใช้สำหรับซ้อมบำรุุงรักษาแผง Solar Cell บนหลังคาโรงงานแอร์ ไดกิ้น นิคมอุตสาหกรรมระยอง 
เสาหลักใช้ H-Beam
ขั้นบันไดหนีไฟปูด้วย เหล็กแผ่นลายหนา 3 มม.
โครงขั้นบันไดหนีไฟใช้ เหล็กฉาก
ราวบันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม 1.5 และ 1 นิ้ว
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงขึ้นส่วนบนสุดของหลังคา ใช้ Fat Bar 1.5 นิ้ว หนา 5 มม.
ขั้นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงใช้เหล็ก SQ.Bar 30x30
 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 
บันได service อาคารโรงงาน
 บริษัท เซ้าอีสเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่งจำกัด 

 
บันไดหนีไฟแบบบันได Service นอกอาคารโรงงาน เซ้าอีสเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่งจำกัด 
บันไดหนีไฟ service เป็นบันไดหนีไฟแบบมีลูกตั้งลูกนอน
บันได service เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดวน
บันได Service สูง 7.30 เมตร
เสารองรับน้ำหนักของบันได service ใช้เหล็กกล่อง 4"x4"x2 mm.
โครงแม่บันไดหนีไฟและโครงชานพักใช้เหล็ก 6"x2"x2 mm.
ราวกันตกของบันไดหนีไฟแบบ serviceใช้เหล็ก 2"x1"x1.8 mm.
ขั้นบันได serviceใช้เหล็ก Checker Plate หนา 3 mm. พับขึ้นรูป
ชานพักบันได serviceใช้เหล็ก Checker Plate หนา 3 มม.
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 บันได service มีกันตกด้านหลัง
ชุบกาวาไนซ์ เพื่อการซ่อมบำรุง
พร้อม walkway
โรงงาน Profender  
 
 
 
บันได service มีกันตกด้านหลัง ชุบกาวาไนซ์ เพื่อการซ่อมบำรุง 
เป็นบันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังใช้เพื่อซ่อม Solar Cell
บันไดหนีไฟชุบ กาวาไนซ์ ป้องกันสนิม
บันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์พร้อม walk way บันหลังคา 
กันตกด้านหลังใช้ FATBAR 2 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟเป็นเหล็กกลม 1 นิ้ว
กันตกด้านหลัง ใช้เหล็ก fat bar 1.5 นิ้ว หนา 2 มม.
ปูพื้นชานพักด้วยเหล็กฉีก
เพื่อให้น้ำหนักที่เบาทนทานและไม่กักเก็บน้ำฝน
บันได service มี 2 ช่วง 
ช่วงแรกขอบบันได serviec ยาว  11.80 เมตร 
ช่วงสองของบันไดยาว 2.10 เมตร 
 
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ชุบกาวาไนซ์,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ Email info@hereweare.co.th 
 
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีชานพักและประตูหนีไฟทุกชั้น  
โรงงาน มิชชั่นฟู๊ด
 
 
บันไดหนีไฟสำหรับโรงงานและเจาะประตูเพื่อติดตั้ง ประตูหนีไฟ 
 
บันไดทาวเวอร์หนีไฟมีชานพักและประตูหนีไฟทุกชั้น 
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีชานพักและประตูหนีไฟทุกชั้น
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟเป็นบันไดลิงมีชานพัก
บันไดหนีไฟมีประตูหนีไฟทุกชั้น
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์เหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 50 คน
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์ติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบทาวเวอร์มีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
บันไดหนีไฟทาวเวอร์มีประตูหนีไฟทุกชั้นเหมาะสำหรับโรงงาน 
 
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th  
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสามารถชักเก็บได้
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคสายลมอพาร์ทเม้นท์
 
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค ใช้หนีไฟและป้องกันคนจากภายนอกปีนเข้ามาในอาคาร
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค แม่บันไดใช้เหล็กกลม 1.5 นิ้ว ขั้นบันไดใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
 
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
       บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th     
 
 บันไดหนีไฟที่โรงงาน sonoco บ้านบึง 
 
 
     
 
บันไดหนีไฟที่โรงงาน sonoco บ้านบึง
เป็นบันไดหนีไฟ จากหลังคา พร้อม walk way บนหลังคา
 
 บันไดหนีไฟ ที่โรงงาน sonoco บ้านบึง 
 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 
 
บันไดหนีไฟคอนโด เจริญนคร 24
 
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักและกันตก

 
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟเป็นบันไดลิงมีจุดพัก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 50 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน


 
 
                               บันไดหนีไฟคอนโด เจริญนคร 24
     เป็นบันไดหนีไฟ แบบมีที่พัก ในแต่ละชั้น 
 
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
บันไดหนีไฟ ภูริษา สปา ย่านรังสิต
บันไดหนีไฟทาวเวอร์ มี walk way เพื่อใช้เดินบนหลังคา ในกราณีที่ 
ไม่สามารถสร้างบันไดหนีไฟแนวดิ่งถึงพื้นได้
 
 
 
บันไดหนีไฟ ภูริษา สปา ย่านรังสิต
บันไดหนีไฟทาวเวอร์ มี walk way เพื่อใช้เดินบนหลังคา
ในกราณีที่ ไม่สามารถสร้างบันไดหนีไฟแนวดิ่งถึงพื้นได้
มีประตูเพื่อกันไม่ให้คนจากภายนอกเข้ามาใช้บันไดหนีไฟ
 
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 
 
บันไดหนีไฟ สถาบัน เบสท เซนเตอร์
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง ธรรมดา

 
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 
บันไดหนีไฟ แบบบันได service 
เป็นบันไดservice เพื่อใช้ขึ้นไปดูแล ลิฟท์ 
 
บันไดหนีไฟ แบบบันได service 
เป็นบันไดservice เพื่อใช้ขึ้นไปดูแล ลิฟท์
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง และกันตกด้านหลัง 
บันไดหนีไฟแต่ละชั้นจะมีชานพัก
 
  บันไดหนีไฟทั้งหมดนี้ เป็นผลงานของ
บริษัท เฮียร์  วี อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ไม่ได้ copy ภาพมาจากเวปต่างประเทศ  
 
 บันไดหนีไฟ อพาร์ตเมนท์ ย่านรังสิตคลอง หก  
 
บันไดหนีไฟ อพาร์ตเมนท์ ย่านรังสิตคลอง หก 
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง และกันตกด้านหลัง 
บันไดหนีไฟแต่ละชั้นจะมีชานพัก
 
 รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 02-3701464
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ 
info@hereweare.co.th
 
 
 
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค คอนโดมิเนี่ยมย่าน สุขุมวิท
 
บันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
บันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466 
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  Email info@hereweare.co.th
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
 Office โรงงานทำอาหารกระป๋องย่านกระทุ่งแบน 
 
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
 Office โรงงานทำอาหารกระป๋องย่านกระทุ่งแบน 
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง และกันตกด้านหลัง 
บันไดหนีไฟแต่ละชั้นจะมีชานพัก 
 
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 
 
บันไดหนีไฟ แบบบันได service 
เป็นบันไดเพื่อใช้ขึ้นไปชั้นดาดฟ้า
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง และกันตกด้านหลัง 
บันไดหนีไฟแต่ละชั้นจะมีชานพัก 
 
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th
 
 
 
 
                                  บันไดหนีไฟโรงงาน มารีนโกล์ด
               บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีราวจับมีจุดพัก
 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 
 
บันไดหนีไฟ แบบบันได service 
เป็นบันไดservice เพื่อใช้ขึ้นไปดูแล เครื่องหล่อเย็น
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันวน และมีราวกันตกด้านข้าง
บันไดหนีไฟแต่ละชั้นจะมีชานพัก 
 
 
 
 บันไดหนีไฟ หอพักชาย/หญิง ม.บูรพา บางแสน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกและบันไดแบบปลดล็อค 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกผสมบันไดแบบชักเก็บได้ 

 
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟเป็นบันไดลิงมีจุดพัก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 50 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพักโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้   ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังสร้างแบบคู่
คอนโดมิเนี่ยมย่านบางรัก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังมีชานพักในแต่ละชั้น
บันไดหนีไฟมีชานพักแต่ในแต่ละชั้นสามารถเดินข้ามตึกได้
บันไดหนีไฟเป็นบันไดคู่เพราะตึกเป็นตึกแฝด
 
 
 
บันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
บันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466 
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ 
Email : info@hereweare.co.th
 
 
 
 
 
 
 
 
  บันไดหนีไฟทั้งหมดนี้ เป็นผลงานของ
บริษัท เฮียร์  วี อาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ไม่ได้ copy เวปต่างประเทศมาแอบอ้าง  
 
 ประตูทนไฟ,ประตูกันไฟ,ประตูหนีไฟ ติดต่อ 02-3701463
ประตูทนไฟ,ประตูกันไฟ,ประตูหนีไฟ ติดต่อ 02-3701464
ประตูทนไฟ,ประตูกันไฟ,ประตูหนีไฟ ติดต่อ 02-3701465
ประตูทนไฟ,ประตูกันไฟ,ประตูหนีไฟ แฟกซ์ 02-3701466
ประตูทนไฟ,ประตูกันไฟ,ประตูหนีไฟ info@hereweare.co.th
 

 
 
ประตูทนไฟ,ประตูกันไฟ,ประตูหนีไฟ 
 
 คุณสมบัติของประตูหนีไฟ
ประตูหนีไฟมีความสวยงามทั้งพื้นผิวสัมผัส
ประตูหนีไฟมีความคงทนแข็งแรง ไม่เกิดสนิม
ประตูหนีไฟไม่เกิดการหดงอของบานประตู
ประตูหนีไฟสามารถทนไฟได้ 2.30 ชั่วโมง
ประตูหนีไฟสามารถลดเลียงรบกวนจากภายนอก
ประตูหนีไฟเพิ่มความปลดภัยจากการโจรกรรม
ประตูหนีไฟเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประตูหนีไฟลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
 
 
 

 
       
 
 
  
 
 
คุณสมบัติของประตูหนีไฟ
ประตูหนีไฟมีความหนา 40 มม.
ประตูหนีไฟวัสดุข้างในบุบด้วยใยหิน (Rock Wool) รุ่น Fiberttex-820
ประตูหนีไฟเป็นสีอีฟ็อกซี่ใช้พ่นทั้งบานและวงกบต่อการยึดเกาะชิ้นงาน ทนต่อลอยขูด
ประตูหนีไฟสามารถทนไฟได้ 4 ชั่วโมง
ประตูหนีไฟทำความสะอาดง่าย
ประตูหนีไฟมีสีให้เลือกมากมาย เช่น สีครีมขาว สีครีมไข่ สีเทา
ประตูหนีไฟด้านสันบานไม่มีรอยแนวเชื่อม จึงดูเรียบสวยงาม เวลาเปิด-ปิดแล้วไม่ติดแนวเชื่อม
ประตูหนีไฟใช้กระจกเทเปอร์ เวลาแตกจะคล้ายเม็ดข้าวโพด
 
     ประตูหนีไฟทนไฟได้ 4 ชม.             วัสดุข้างในประตูหนีไฟบุบด้วยใยหิน        ประตูหนีไฟใช้กระจกเทมเปอร์ 
 
 ประตูหนีไฟรุ่น EDTS-70/80/90
 
ประตูหนีไฟ รุ่น EDTS-70 ความกว้างของประตู = 70 ซม.
ประตูหนีไฟ รุ่น EDTS-80 ความกว้างของประตู = 80 ซม.
ประตูหนีไฟ รุ่น EDTS-90 ความกว้างของประตู = 90 ซม. 

  
                                  ประตูหนีไฟ                      ประตูหนีไฟ                     ประตูหนีไฟ
                                     สีครีมขาว                         สีครีมไข่                            สีเทา

 
 Door Option / อุปกรณ์เสริมสำหรับ ประตูหนีไฟ
  
                                          ประตูหนีไฟปกติ                         ประตูหนีไฟ มีกระจก
                                                                                               และช่องลมด้านล่าง

 ประตูหนีไฟรุ่น EDTS-70/80/90 
 
ประตูหนีไฟ รุ่น EDTS-70 ความกว้างของประตู = 70 ซม.
ประตูหนีไฟ รุ่น EDTS-80 ความกว้างของประตู = 80 ซม.
ประตูหนีไฟ รุ่น EDTS-90 ความกว้างของประตู = 90 ซม.  
 
 
                   
          
   
  
   
   ประตูหนีไฟ ND-01
    H-WOOD NATURE
    ประตูหนีไฟ ND-02
      TEAK WOOD 

 
   ประตูหนีไฟ ND-03
WATER-ASH TOW TONE 
      ประตูหนีไฟ ND-04
  H-WOOD TWO TONE 

   
                   
         
      
   
  ประตูหนีไฟ ND-05
      WATER-ASH 

     ประตูหนีไฟ ND-06
   PINEWOOD BLACK 

      ประตูหนีไฟ ED-01
HAIRLINE TWO TONE BLUE 

     ประตูหนีไฟ ED-02
   REAL ZINC LIGHT

   
                   
 
    
             
                   
                   
                   
                   
 
 ประตูหนีไฟรุ่น DTD-140/160/180 
 
ประตูหนีไฟ รุ่น DTD-140 ความกว้างของประตู = 70 ซม. 2 บาน
ประตูหนีไฟ รุ่น DTD-160 ความกว้างของประตู = 80 ซม. 2 บาน
ประตูหนีไฟ รุ่น DTD-180 ความกว้างของประตู = 90 ซม. 2 บาน  
 
       

  
   

 
                        ประตูหนีไฟบานคู่
WATER-ASH 
 
                       ประตูหนีไฟบานคู่
 WATER-ASH TOW TONE 
 
       
       
 ประตูหนีไฟบานคู่
 HAIRLINE TWO TONE BLUE 
   ประตูหนีไฟบานคู่
     REAL ZINC LIGHT 
 
       
       
 ประตูหนีไฟบานคู่
    PINEWOOD BLACK  
     
 
 ประตูหนีไฟรุ่น DTD-110/120/130  
 
ประตูหนีไฟ รุ่น DTD-110 ความกว้างของประตู = 70 ซม.
ประตูหนีไฟ รุ่น DTD-120 ความกว้างของประตู = 80 ซม.
ประตูหนีไฟ รุ่น DTD-130 ความกว้างของประตู = 90 ซม. 
 
                           
                             ประตูหนีไฟบานครึ่ง
                      PINEWOOD BLACK 
                        ประตูหนีไฟบานครึ่ง
          HAIRLINE TWO TONE BLUE  
 
                           
                           
                         ประตูหนีไฟบานครึ่ง
                  REAL ZINC LIGHT  
                          ประตูหนีไฟบานครึ่ง
                WATER-ASH TOW TONE 
 
                           
                          ประตูหนีไฟบานครึ่ง
                        WATER-ASH  
 
             
                           
 ประตูหนีไฟรุ่น DTSL-70/80/90  
ประตูหนีไฟรุ่น DTSL-140/160/180   
 
 
                               
                               
           
 ประตูหนีไฟบานครึ่ง
                 PINEWOOD BLACK  
           
 ประตูหนีไฟบานสไลด์
                  REAL ZINC LIGHT 
   
                               
           
 ประตูหนีไฟบานสไลด์
               WATER-ASH TOW TONE  
 
           
 ประตูหนีไฟบานสไลด์
                        WATER-ASH 
 
   
                               
                               
           
 ประตูหนีไฟบานสไลด์
          HAIRLINE TWO TONE BLUE 
                 
 
 ประตูหนีไฟและอุปกรณ์เสริม
 
 
 
          ประตูหนีไฟ             ประตูหนีไฟ             ประตูหนีไฟ              ประตูหนีไฟ 
          ประตูหนีไฟ      
          ปกติ            กระจกนิรภัย             กระจกนิรภัย            ช่องกระจกนิรภัย            กระจกนิรภัย     
                      กรอบอลูมิเนียม            และช่องระบายลม            แนวนอน            กรอบอลูมิเนียม     
                                                          และคานพลัก     
 
 
บันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 089-1468234
บันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687677
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 085-1143953
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 082-9662214
บันไดหนีไฟ  ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687680
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  ติดต่อ 083-0687588
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้  แฟกซ์ 02-3701466 
บันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ 
Email : info@hereweare.co.th
 
  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร article
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟ
และทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร
----------
     ด้วยกรุงเทพมหานครเห็นเป็นการสมควรกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศของอาคารตามสภาพที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารที่ถูกเพลิงไหม้สามารถใช้บันไดหนีไฟลงสู่พื้นดินได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
ตามลักษณะแบบของอาคารที่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถออกจากอาคารทางอากาศได้อย่างรวดเร็วและฉับไวทันต่อเหตุการณ์
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24 และข้อ 46 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศไว้ ดังต่อไปนี้
1. ตึกแถวเพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัยที่มีความสูง 4 ชั้น แต่ละหน่วยต้องมีบันไดหนีไฟเพิ่มเติมจากบันไดหลักในอาคารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1.1 อนุญาตให้ใช้บันไดหนีไฟเป็นบันไดแนวดิ่งหรือบันไดลิงสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟ และให้ติดตั้งในส่วนที่ว่างทางเดินหลังอาคารได้
 1.2 บันไดหนีไฟมีความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ระยะห่างของบันไดแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร บันไดหนีไฟขั้นล่างสุดท้ายอยู่ห่างจากระดับพื้นดินไม่เกิน 3.50 เมตร
1.3 ตำแหน่งที่ติดตั้งต้องอยู่ในทางทิศตรงกันข้ามกับบันไดหลักและอยู่ใกล้กับช่องเปิดของประตูหรือหน้าต่าง
ตึกแถวเพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัยที่มีความสูงเกินกว่า 4 ชั้น ดาดฟ้า แต่ละหน่วยต้องมีบันไดหนีไฟตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งและต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น
2. อาคารที่ไม่ใช่ตึกแถวตาม 1 ที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้น แต่ไม่เกิน 7 ชั้น ดาดฟ้า ต้องมีบันไดหนีไฟภายในหรือภายนอกอาคารเพิ่มเติมจากบันไดหลักในอาคารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 บันไดหนีไฟ ต้องสร้างด้วยวัสดุไม่ติดไฟ
2.2 บันไดหนีไฟแต่ละช่วงสูงไม่เกินความสูงระหว่างชั้นของอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
2.3 ตำแหน่งที่ตั้งบันไดหนีไฟต้องมีระยะระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่ตัวบันไดกับกึ่งกลางประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตัน ไม่เกิน 10 เมตร ในกรณีที่จำเป็นต้องมีบันไดหนีไฟ 2 ตำแหน่ง 
อนุญาตให้ใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟได้ด้วยโดยมีระยะห่างตามทางเดินระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกบันไดไม่เกิน 60 เมตร
2.4 ทางเข้าออกหรือช่องประตูสู่บันไดหนีไฟ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
2.5 ต้องมีป้ายเรืองแสง หรือเครื่องหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟสำรองฉุกเฉินบอกทางออกสู่บันไดหนีไฟ ติดตั้งเป็นระยะตามทางเดินและบริเวณหน้าทางออกสู่บันไดหนีไฟทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคาร หรือชั้นที่มีทางหนีไฟได้ปลอดภัยต่อเนื่อง ให้ติดตั้งป้ายที่มีแสงสว่างข้อความ “ทางออก” หรือเครื่องหมายที่มีแสงสว่างแสดงว่าเป็นทางออกให้ชัดเจน
3. โรงมหรสพ หอประชุมที่สร้างสูงเกินหนึ่งชั้น หรืออาคารที่ไม่ใช่ตึกแถวตาม 1 ที่มีความสูงเกิน
7 ชั้น ดาดฟ้า แต่ไม่เกิน 12 ชั้น ดาดฟ้า ต้องมีบันไดหนีไฟภายในหรือภายนอกอาคารเพิ่มเติมจากบันได
หลักในอาคาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ต้องสร้างบันไดหนีไฟด้วยวัสดุทนไฟ บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทนไฟโดยรอบ ส่วนบันไดหนีไฟนอกอาคารต้องมีผนังทนไฟระหว่างบันไดกับตัวอาคาร และผนังทนไฟต้องมีลักษณะดังนี้
3.1.1 ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร
3.1.2 ผนังอิฐ ความหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
3.1.3 ผนังคอนกรีตบล๊อค ความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
3.1.4 ผนังวัสดุอย่างอื่น ต้องมีอัตราการทนไฟ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
3.2 บันไดแต่ละช่วงสูงได้ไม่เกินความสูงระหว่างชั้นของอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร
3.3 ตำแหน่งที่ตั้งต้องมีระยะระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่ตัวบันไดกับกึ่งกลางประตูห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตัน  ไม่เกิน 10 เมตร  ในกรณีที่จำเป็นต้องมีบันไดหนีไฟ 2 ตำแหน่ง 
อนุญาตให้ใช้บันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟด้วย โดยมีระยะห่างตามทางเดินระหว่างกึ่งกลางทางเข้าออกสู่บันไดไม่เกิน 60 เมตร
3.4 ทางเข้าออกหรือช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และต้องมีลักษณะดังนี้
3.4.1 ช่องทางเข้าออกต้องมีบานประตูและวงกบทำด้วยวัสดุที่สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
3.4.2 มีอุปกรณ์ทำให้บานประตูปิดสนิทเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดพร้อมมีอุปกรณ์ควบคุมให้บานประตูปิดอยู่ตลอดเวลาและสามารถผลักเปิดได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ประตูได้รับความร้อน
3.4.3 บานประตูต้องเป็นบานเปิดเท่านั้น ห้ามใช้บานเลื่อนและห้ามมีธรณีประตู
3.4.4 ต้องมีชานพักบันไดระหว่างประตูกับบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของความกว้างของบันไดนั้น ๆ
3.4.5 ทิศทางการเปิดของประตูต้องเปิดเข้าสู่บันไดเท่านั้นนอกจากชั้นดาดฟ้า ชั้นล่างและชั้นที่เข้าออกเพื่อหนีไฟสู่ภายนอกอาคารให้เปิดออกจากห้องบันไดหนีไฟ
3.4.6 ห้ามติดตั้งสายยู ห่วง โซ่ กลอน หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาจยึดหรือคล้องกุญแจขัดขวางไม่ให้เปิดประตูจากภายในอาคาร
3.4.7 กรณีที่ติดตั้งกุญแจกับบานประตูเพื่อป้องกันบุคคลเข้าอาคารจากภายนอกให้ติดตั้งแบบชนิดที่ภายในเปิดออกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้กุญแจ ส่วนภายนอกเปิดได้โดยใช้กุญแจเท้านั้น
3.5 ต้องมีป้ายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟสำรองฉุกเฉิน บอกทางออกสู่บันไดหนีไฟติดตั้งเป็นระยะตามทางเดินและบริเวณหน้าประตู หรือทางออกสู่บันไดหนีไฟ 
ส่วนประตูทางออกจากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรือชั้นที่มีทางหนีไฟได้ปลอดภัยต่อเนื่องให้ติดตั้งป้ายที่มีแสงสว่างข้อความ “ทางออก” หรือเครื่องหมายที่มีแสงสว่างแสดงว่าเป็นทางออกให้ชัดเจน
3.6 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องทำเป็นห้องบันไดหนีไฟที่มีระบบอัดลมภายในความดันขณะใช้งาน 0.25-0.38 มิลลิเมตรของน้ำ ทำงานเป็นแบบอัตโนมัติโดยแหล่งไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม้
3.7 บันไดหนีไฟภายในหรือภายนอกอาคาร ที่มีผนังสามารถเปิดระบายอากาศได้ ต้องมีช่องเปิดทุกชั้นเพื่อช่วยระบายอากาศ
3.8 ภายในบันไดหนีไฟจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟสามารถหนีไฟทางบันไดต่อเนื่องกันถึงระดับดินหรือออกสู่ภายนอกอาคารที่ระดับไม่ต่ำกว่าชั้นสองได้โดยสะดวกและปลอดภัย ต้องมีเฉพาะประตูทางเข้าและทางออกฉุกเฉินเท่านั้น 
ห้ามทำประตูเชื่อมต่อกับห้องอื่น เช่น ห้องสุขา ห้องเก็บของ เป็นต้น และต้องมีหมายเลขบอกชั้นของอาคารภายในบันไดหนีไฟ
3.9 ต้องมีระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉินภายในบันไดหนีไฟและหน้าบันไดหนีไฟ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินอย่างเพียงพอที่สามารถให้แสงสว่างได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง แสงสว่างจะต้องเปิดโดยอัตโนมัติทันทีที่กระแสไฟฟ้าในอาคารขัดข้อง
4. อาคารที่ไม่ใช่ตึกแถวตาม 1 ที่มีความสูงเกิน 12 ชั้น ขึ้นไปกำหนดให้มีบันไดหนีไฟเหมือนอาคารตาม 3 แต่ทางหนีไฟที่ต่อเชื่อมระหว่างบันไดหนีไฟที่แยกอยู่คนละที่ไม่ต่อเนื่องกัน ต้องจัดให้มีระบบอัดลมภายในตาม 3.6 ด้วย 
ส่วนบันไดหลักหรือบันไดอื่นที่ใช้สำหรับติดต่อระหว่างชั้น ตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป ให้ออกแบบให้ใช้เป็นบันไดหนีไฟเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบันไดด้วย
5. อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ต่ำกว่าระดับดินมากกว่า 2 ชั้น ต้องมีบันไดหนีไฟสู่ระดับพื้นดินเป็นระบบบันไดหนีไฟภายในอาคารดังรายละเอียดที่กำหนดไว้ตาม 4
6. อาคารที่สูงเกิน 7 ชั้น ให้มีพื้นที่ดาดฟ้าส่วนหนึ่งเป็นที่ว่างเพื่อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศได้และต้องจัดให้มีทางหนีไฟบนชั้นดาดฟ้านำไปสู่บันไดหนีไฟได้อีกทางหนึ่ง หรือมีอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารลงสู่พื้นดินได้โดยปลอดภัย
7. ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับอาคารที่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
8. ประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531
                             พลตรี จำลอง ศรีเมือง
                         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒)
 
Current Pageid = 45