ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 089-0687588
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร ฝ้าย 082-9662214
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วนิช 089-1468234
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วาสนา 
085-1143953 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร พัชรินย์ 083-0687680
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร เหมา 083-0687677 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th
ชั้นวางสินค้าและชั้นวางของ

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น สีดำ 
2 Layer Black Knock Down Shelf


ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" -
 

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=18" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55"
-

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" -
  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น สีดำ
3 Layer Black Knock Down Shelf
- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น สีดำ

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 1,860 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 2,400 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา -


ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 3,300 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 3,540 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72"
ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 3,860บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 4,180บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 4,550บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72"
ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 4,750 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 5,090 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 5,240 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72"
ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 5,540บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 5,750 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา -

  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th
  
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น สีดำ
4 Layer Black Knock Down Shelf
- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น สีดำและสีขาว


ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84"
ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 4,340 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 4,930 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84" ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 5,520 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 5,990 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72"
ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=84" ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 6,250 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 6,950 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 7,500 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84" ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 7,710 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 7,710 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 9,360 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84" ราคา -

  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
 
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น สีดำ
5 Layer Black Knock Down Shelf
- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น สีดำและสีขาว


ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84"
-

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 5,090 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
ราคา 5,520 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84"
ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84"
ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 6,510 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 7,090 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72"
ราคา 

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 7,090 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 8,490 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 8,790 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84"
ราคา -

ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 8,990 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 9,350 บาท
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา -
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84" ราคา -
 
ชั้นวางสินค้าและชั้นวางของ

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป 
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 2 ชั้น สีขาว
2 Layer Black Knock Down Shelf 


ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 1,600 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 1,640 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 1,700 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 1,890 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 1,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 1,940 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 2,000 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 2,190 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 1,880 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 1,920 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 1,980 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 2,070 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 2,170 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 2,180 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 2,220 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 2,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 2,370 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 2,470 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 2,450 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 2,490 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 2,540 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 2,640 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 2,740 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 2,750 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 2,800 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 2,850 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 2,940 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 3,040 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 2,730 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=18" ราคา 2,500 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 2,770 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 2,820 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 2,920 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 3,020 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 3,030 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 3,070 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 3,130 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 3,220 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" 
ราคา 3,320 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 3,010 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 3,050 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 3,110 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 3,200 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 3,310 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 3,320 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 3,360 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 3,410 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 3,510 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 3,610 บาท
  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น สีขาว
3 Layer Black Knock Down Shelf

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป 
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น สีขาว

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 2,120 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 2,180 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 2,260 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 2,560 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 2,420 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 2,490 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 2,570 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 2,870 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 2,670 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 2,730 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา 2,820 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 3,110 บาท


ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 2,540 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 2,600 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 2,680 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 2,830 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 2,980 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 2,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 2,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 2,990 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 3,130 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 3,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 3,100 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 3,150 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72" 
ราคา 3,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 3,380 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" 
ราคา 3,530 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 3,400บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 3,460บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 3,540บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 3,690 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 3,840บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 3,700 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 3,760 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 3,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 3,990 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 4,140 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 3,950 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 4,010 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 4,090 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 4,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72" 
ราคา 4,390 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 3,820 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 3,880 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 3,960 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 4,100 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 4,260 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 4,120 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 4,180 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 4,260 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 4,400บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา 4,560บาท

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 4,370 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 4,430 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 4,510 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 4,650 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" 
ราคา 4,800 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 4,240 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 4,300บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 4,390 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 4,530 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 4,680 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 4,550 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 4,610บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 4,690 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 4,830 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 4,980 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 4,790 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 4,860 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 4,940 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 5,080 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 5,230 บาท

  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น สีขาว
4 Layer Black Knock Down Shelf

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป 
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 4 ชั้น สีขาว


ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 2,650 บาท 
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 2,730 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 2,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 3,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 2,950 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 3,030 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 3,140 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 3,530 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 3,200 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 3,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา 3,390 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 3,780 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" ราคา 3,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" ราคา 3,480 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" ราคา 3,590 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84"
 ราคา 3,980 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 3,200 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 3,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 3,390 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 3,580 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 3,790 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 3,510 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 3,590 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 3,700 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 3,890 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 4,090 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 3,750 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 3,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
 ราคา 3,940 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 4,130บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา 4,340 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา 3,950 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา 4,040 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84" ราคา 4,150 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา 4,340 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84" ราคา 4,540 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 4,350 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 4,430 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 4,540 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 4,730บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 4,930 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 4,650 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 4,730 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 4,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 5,030 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 5,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 4,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 4,980 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 5,090 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72"
 ราคา 5,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72" ราคา 5,480 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=84" ราคา 5,100 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=84" ราคา 5,180 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=84" ราคา 5,290 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=84" ราคา 5,480 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=84" ราคา 5,680 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 4,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 4,980 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 5,090 บาท
ชั้นวางของหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 5,280 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 5,490 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 5,210 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 5,290 บาท
ชั้นวางของหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 5,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 5,590 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา 5,790 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 5,460 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 5,540 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 5,640 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 5,830 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา 6,040 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา 5,650 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา 5,740 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา 5,850 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา 6,040 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84" ราคา 6,240 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 5,470 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 5,560 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 5,660 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 5,860 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 6,060 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 5,780 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 5,860 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 5,970 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 6,160 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 6,360 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 6,030 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 6,110 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 6,220 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 6,410 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 6,610 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา 6,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา 6,310 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา 6,420 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา 6,610 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84" ราคา 6,810 บาท

  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
 
ชั้นวางสินค้าเหล็ก 5 ชั้น สีขาว
5 Layer Black Knock Down Shelf

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากเหล็กขึ้นรูป 
- ชั้นวางสินค้าของเราพ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น สีขาว 


ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 3,170 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 3,270 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 3,590 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 3,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 3470 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 3,570 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 3,700 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 4,200 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 3,720 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 3,820 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา 3,960 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 4,450 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" ราคา 3,920 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" ราคา 4,020 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" ราคา 4,160 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84" 
ราคา 4,650 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 3,870 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 3,970 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 4,100 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 4,340 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 4,600 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 4,170 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 4,270 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 4,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 4,640 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 4,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 4,420 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 4,520 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72" 
ราคา 4,660 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 4,900 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา 5,150 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา 4,620 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา 4,720 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84" 
ราคา 4,860 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา 5,100 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84" 
ราคา 5,350 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 5,290 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 5,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 5,530 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 5,770 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 6,030 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 5,600 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 5,698 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 5,830 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 6,070 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 6,330 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 5,850 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 5,950 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 6,080 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 6,320 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72" 
ราคา 6,590 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 5,990 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 6,090 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 6,230 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 6,470 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 6,720 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 6,290 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 6,400 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 6,530 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 6,770 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา 7,020 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 6,540 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 6,640 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 6,780 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 7,020 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา 7,270 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา 6,740 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา 6,840 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา 6,980 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา 7,220 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84" 
ราคา 7,470 บาท

ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 6,710 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 6,810 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 6,940 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 7,180 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 7,440 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 7,010 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 7,110 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 7,250 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 7,480 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 7,740 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 7,260 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 7,360 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 7,500 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 7,730 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 7,990 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา 7,460 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา 7,560 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา 7,700 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา 7,930 บาท
ชั้นวางของเหล็ก 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84" ราคา 8,190 บาท
 ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 089-0687588
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร ฝ้าย 082-9662214
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วนิช 089-1468234
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วาสนา  
085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร พัชรินย์ 083-0687680
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร เหมา 083-0687677
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th 

  
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส
Stainless Knock Down Shelf
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 2 ชั้น
2 Layer Stainless Knock Down Shelf

- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากสแตนเลสขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราสวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 2 ชั้น

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 6,670 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 7,010 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 7,090 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 8,140 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 7,520 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 7,860 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 7,940 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55"
ราคา 8,990 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 8,160 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 8,500 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 8,580 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 8,950 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 9,630 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 9,010 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 9,350 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 9,430 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 9,800 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55"
ราคา 10,480 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 11,100 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 11,440 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 11,510 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 11,890 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 12,570 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 11,950 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 12,290 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 12,360 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 12,740 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55"
ราคา 13,420 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 12,590 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 12,930 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 13,000 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 13,380 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36"
ราคา 14,060 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 13,440 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 13,780 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 13,850 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 14,230 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55"
ราคา 14,910 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 14,470 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 14,880 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 14,880 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 15,250 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 15,930 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 15,310 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 15,650 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 15,730 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 16,100 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 2 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 16,780 บาท
  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

  
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 3 ชั้น
3 Layer Stainless Knock Down Shelf
- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากสแตนเลสขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราสวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 3 ชั้น

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 9,290 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 9,800 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 9,910 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 11,490 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 10,140 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 10,650 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 10,760 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 12,340 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 10,720 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 11,230 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72"
ราคา 11,340 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 12,930บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 11,520 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 12,030 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 12,140 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 12,710 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 13,730 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 12,370 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 12,880 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 13,000 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 13,560 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 14,580 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 12,960 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 13,470 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
ราคา 13,580 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 14,140 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72"
ราคา 15,160 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 15,930 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 16,440 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 16,550 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 17,110 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 18,130 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 16,780 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 17,290 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 17,400 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 17,960 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 18,980 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 17,360 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 17,870 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 17,990 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 18,550 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72"
ราคา 19,570บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 18,160 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 18,670 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 18,790 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 19,350 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 20,370 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 19,010 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 19,520 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 19,640 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 20,200บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55"
ราคา 21,220 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 19,600 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 20,110 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 20,220 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 20,780 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72"
ราคา 21,800 บาท

ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 20,980 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 21,490 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 21,600 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 22,160 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 23,180 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 21,830 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 22,340 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 22,450 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 23,010 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 24,030 บาท"
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 22,410 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 22,920 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 23,040 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 23,600 บาท
ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 24,620 บาท
  
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th

   
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น
4 Layer Stainless Knock Down Shelf
  - ชั้นวางสินค้าของเราทำจากสแตนเลสขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราสวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 11,910 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 12,590 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 12,740 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 14,840 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 12,760 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 13,440 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 13,590 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 15,700 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 13,340 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 14,020 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา 14,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 16,280 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" ราคา 17,150 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" ราคา 17,830 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" ราคา 17,980 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84" ราคา 20,090 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 14,890 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 15,570บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 15,720 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 16,460 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 17,820 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 15,740 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 16,420 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 16,570 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 17,310 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 18,670 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 16,320 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 17,000 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72" ราคา 17,150 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 17,900 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา 19,260 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา 20,130บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา 20,810 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84"
ราคา 20,960 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา 21,710 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84" ราคา 23,070 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 20,760 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 21,440 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 21,590 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 22,340 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 23,670 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 21,610 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 22,290 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 22,440 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 23,190 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 24,550 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 22,200 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 22,880 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 23,030 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 23,770 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72" ราคา 25,130 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=12" x H=84" ราคา 26,000 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=15" x H=84" ราคา 26,790 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=18" x H=84" ราคา 26,840 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=24" x H=84" ราคา 27,580 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=36" x D=30" x H=84" ราคา 28,940 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 23,740 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 24,420 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 24,570 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 25,320 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 26,680 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 24,590 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 25,270 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 25,420 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 26,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา 27,530 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 25,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 25,850 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 26,000 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 26,750 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา 28,110 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา 28,990 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา 29,670 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา 29,820 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา 30,560 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84" ราคา 31,920 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 27,490 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 28,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 28,320 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 29,070 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 30,430 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 28,340 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 29,020 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 29,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 29,920 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 31,280 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 28,930 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 29,610 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 29,760 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 30,500 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 31,870 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา 32,740 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา 33,420 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา 33,570 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา 34,320 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 4 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84" ราคา 35,680 บาท

  
 
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น
5 Layer Stainless Knock Down Shelf
- ชั้นวางสินค้าของเราทำจากสแตนเลสขึ้นรูป
- ชั้นวางสินค้าของเราสวยงามน่าใช้
- ชั้นวางสินค้าของเราใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- ชั้นวางสินค้าของเราปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- ชั้นวางสินค้าของเรามีบริการติดตั้งให้
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=36" ราคา 14,530 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=36" ราคา 15,380 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=36" ราคา 15,560 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=36" ราคา 18,200 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=55" ราคา 15,380 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=55" ราคา 16,230 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=55" ราคา 16,410 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=55" ราคา 19,050 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=72" ราคา 15,960 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=72" ราคา 16,810 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=72" ราคา 16,700 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=72" ราคา 19,630 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=12" x H=84" ราคา 19,770 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=15" x H=84" ราคา 20,620 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=18" x H=84" ราคา 20,810 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=18" x D=30" x H=84"
ราคา 23,440 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=36" ราคา 18,250 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=36" ราคา 19,110 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 19,290 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=36" ราคา 20,220 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=36" ราคา 21,920 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=55" ราคา 19,250 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=55" ราคา 19,950 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=55" ราคา 20,140 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=55" ราคา 21,070 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=55" ราคา 22,770 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=72" ราคา 19,680 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=72" ราคา 20,530 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=72"
ราคา 20,720 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=72" ราคา 21,660 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=72" ราคา 23,360 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=12" x H=84" ราคา 23,500 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=15" x H=84" ราคา 24,340 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=18" x H=84"
ราคา 24,530 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=24" x H=84" ราคา 25,470 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=24" x D=30" x H=84"
ราคา 27,170 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=36" ราคา 25,590 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=36" ราคา 26,440 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=36" ราคา 26,630 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=36" ราคา 27,560 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=36" ราคา 29,260 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=55" ราคา 26,600 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=55" ราคา 27,290 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=55" ราคา 27,480 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=55" ราคา 28,410 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=55" ราคา 30,110 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=72" ราคา 27,030 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=72" ราคา 27,880 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=72" ราคา 28,060 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=72" ราคา 29,000 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=72"
ราคา 30,700 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=12" x H=84" ราคา 30,840 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=15" x H=84" ราคา 31,690 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=18" x H=84" ราคา 31,880 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=24" x H=84" ราคา 32,810 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=36" x D=30" x H=84" ราคา 34,510 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=36" ราคา 29,320 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=36" ราคา 30,170 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=36" ราคา 30,350 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=36" ราคา 31,290 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=36" ราคา 32,990 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=55" ราคา 30,250 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=55" ราคา 31,020 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=55" ราคา 31,390 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=55" ราคา 32,140 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=55" ราคา 33,840 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=72" ราคา 30,750 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=72" ราคา 31,600 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=72" ราคา 31,790 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=72" ราคา 32,720 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=72" ราคา 34,420 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=12" x H=84" ราคา 34,560 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=15" x H=84" ราคา 35,410 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=18" x H=84" ราคา 35,600 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=24" x H=84" ราคา 36,530 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=42" x D=30" x H=84"
ราคา 38,230 บาท

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=36" ราคา 34,010 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=36" ราคา 34,860 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=36" ราคา 35,100 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=36" ราคา 29,070 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=36" ราคา 37,680 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=55" ราคา 34,860 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=55" ราคา 35,710บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=55" ราคา 35,890 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=55" ราคา 36,830 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=55" ราคา 38,530 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=72" ราคา 35,440 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=72" ราคา 36,300 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=72" ราคา 36,480 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=72" ราคา 37,410 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=72" ราคา 39,110 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=12" x H=84" ราคา 39,250 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=15" x H=84" ราคา 40,100 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=18" x H=84" ราคา 40,290 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=24" x H=84" ราคา 41,230 บาท
ชั้นวางสินค้าสแตนเลส 5 ชั้น size L=48" x D=30" x H=84"
ราคา 42,930 บา
 
รถเข็นเหล็ก + ตะแกรง

รถเข็นเหล็ก + ตะแกรง 2 ชั้น
size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 4,000 บาท

รถเข็นสแตนเลส + ตะแกรง

รถเข็นเหล็ก + ตะแกรง 2 ชั้น
size L=24" x D=18" x H=36"ราคา 7,000 บาท
รถเข็นเหล็ก + ตะแกรง

รถเข็นเหล็ก + ตะแกรง 3 ชั้น
size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 5,500 บาท

รถเข็นสแตนเลส + ตะแกรง

รถเข็นเหล็ก + ตะแกรง 3 ชั้น
size L=24" x D=18" x H=36" ราคา 10,500 บาท
 ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 089-0687588
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร ฝ้าย 082-9662214
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วนิช 089-1468234
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วาสนา  
085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร พัชรินย์ 083-0687680
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร เหมา 083-0687677
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th 
 
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง
Medium Racking
 
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง   Medium Racking 
ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นชั้นจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหน้กขนาดกลาง ประมาณ 300-1200 กก./ต่อชั้น
เหมาะสำหรับสินค้าขนาดเล็กและสินค้าขนาดกลาง
 
 คุณสมบัติของ ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Racking 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Racking  เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าในการจัดเก็บ
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Racking  เหมาะสำหรับคลังสินค้าขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Racking  ง่ายต่อการใช้งานจัดเก็บโดยใช้รถยกลาก หรือ hand pallet truck
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Racking โครงสร้างสามารถต่อเป็นชั้น โดยมีราวกันตก, ชานชาลา ,  บันไดขึ้นลง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง
Medium Shelving Systems
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems เป็นชั้นสำหรับเก็บวัสดุ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems ทำให้สามารถค้นหาได้ง่าย โล่งโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างส่องได้ทั่วถึงไม่อับชื้น
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems ระบบ Integration Modulation ทำให้การลงทุนต่ำแต่ผลตอบแทนสูง
ชั้นวางสินค้าขนาดกลางMedium Shelving Systems เป็นชั้งวางระบบ Mezzanine Floor Shelving Systems ชั้นจะสามารถซ้อนตัวของมันเอง โดยการใช้พื้นที่ในแนวตั้ง (Upright)
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับ Flooring เป็นแผ่น Grating Panels มาตรฐาน จะช่วยเสริมระบบเป็นแบบ 
Walk Way สำเร็จรูป 
Mezzanine แบบ Medium Shelving เป็นชั้นวางรับน้ำหนักขนาดกลาง ที่สามารถรับน้ำหนักได้ ถึง 300-500 กิโลกรัม/แผ่นชั้น 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลางMedium Shelving Systems จึงสามารถช่วยเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บได้มากกว่า พร้อมกับให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่า
 
 
 

 

 
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems
เป็นชั้น สำหรับเก็บวัสดุ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถค้นหาได้ง่าย โล่งโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างส่องได้ทั่วถึงไม่อับชื้นระบบ Integration Modulation ทำให้การลงทุนต่ำแต่ผลตอบแทนสูงชั้งวางระบบ Mezzanine Floor Shelving Systems ชั้นจะสามารถซ้อนตัวของมันเอง โดยการใช้พื้นที่ในแนวตั้ง (Upright)ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับ Flooring เป็นแผ่น Grating Panels มาตรฐาน จะช่วยเสริมระบบเป็นแบบ Walk Way สำเร็จรูป Mezzanine แบบ Medium Shelving เป็นชั้นวางรับน้ำหนักขนาดกลาง ที่สามารถรับน้ำหนักได้ ถึง 300-500 กิโลกรัม/แผ่นชั้น จึงสามารถช่วยเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บได้มากกว่า พร้อมกับให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่า
 ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 089-0687588
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร ฝ้าย 082-9662214
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วนิช 089-1468234
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วาสนา  
085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร พัชรินย์ 083-0687680
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร เหมา 083-0687677
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th  
 

อุปกรณ์จัดเก็บสินค้า Storage & Shelving

ชั้นวางสินค้า Shelving

 

ชั้นวางสินเหล็กพ่นสีอเนกประสงค์ เสารูปตัว T
General Purpose T-Post Shelving

 


- รับน้ำหนัดได้ชั้นละ 200 กิโลกรัม
- ทำจากเหล็กขึ้นรูป 
- พ่นด้วยสีฝุ่น Epoxy สวยงามน่าใช้
- เสาเป็นรูปตัว  T ใช้งานจัดเก็บทั่วไป
- สามารถต่อพ่วงชั้นวางสินค้่าชุดถัดไป โดยใช้เสาร่วมกัน
- ปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
- มีบริการติดตั้งให้

ชั้นวางสินค้า 

ชั้นวางสินค้า 

รุ่นสูง 2000 มม. มี 5 ชั้น 
(รวมชั้นบนสุด)
2000 mm. High Bays with 5 Shelves
รุ่นสูง 2200 มม. มี 6 ชั้น 
(รวมชั้นบนสุด)
2200 mm. High Bays with 6 Shelves 
   
   

ชั้นวางสินค้าเหล็กพ่นสีขนาดกลาง 
Medium-Duty Boltless Shelving

                             
ชั้นวางสินค้าเหล็กพ่นสีขนาดกลาง Medium-Duty Boltless Shelving 
                                
-  ขึ้นรูปจากแผ่นเหล้ก พ่นสีฝุ่น Epoxy
- ประกอบง่าย ไม่ใช้น็อตยืด
- สามารถปรับระดังสูงต่ำได้ตามต้องการ
- สามารถต่อพ่วงชั้นวางชุดถัดไป โดยใช้เสารวมกัน
- เพิ่มชั้นได้ถ้าต้องการ 
 
ชั้นวางสินค้า

รุ่นสูง 2000 มม. มี 4 ชั้น 
(รวมชั้นบนสุด)
2000 mm. High Bays with 4 Shelves

ชั้นวางสินค้า

รุ่นสูง 2500 มม. มี 5 ชั้น 
(รวมชั้นบนสุด)
2500 mm. High Bays with 5 Shelves
 
   
   
 

ชั้นวางสินค้าเหล็กชุบกัลวาไนซ์
Galvanised Steel Shelving 

-ชั้นวางสินค้าจากอิตาลี                                    
- รับน้ำหนักได้ชั้นละ 200 กก.
- ผลิตจาก High Tensele, Hot Dipped Galvanized Steel
- ขึ้นรูปด้วยเทคโนโรยี่ใหม่ น้ำหนักเบา โครงสร้างแข็งแรง
- ปรับระดับชั้นต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องใช้น็อต
- สามารถต่อพ่วงชั้นวางชุดถัดไป โดยใช้เสาร่วมจากเสาชุดแรก
- สามารถปรับระดังสูงต่ำได้ตามต้องการ

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส
Stainless Steel Shelving

ชั้นวางสินค้าสแตนเลส
รุ่นสูง 2000 มม. มี 4 ชั้น (รวมชั้นบนสุด)
2000 mm High Bays with 4 Shelves
- ชั้นวางสินค้าคุณภาพสูงทำจากสแตนเลส                              
- รับน้ำหนักได้ชั้นละ 250 กก.
-แบบสวย ทันสมัย แข็งแรง
- ขึ้นรูปด้วยเทคโนโรยี่ใหม่ 
- ปรับระดับชั้นต่าง ๆได้ตามต้องการ
- ใช้จัดเก็บสิ่งของที่เน้นควาสะอาด   เช่น โรงพยาบาล 
   หัองครัวหรือในห้องเย็นที่เปียกชื้น 
-ชั้นวางสินค้าของเรา สามารถปรับระดังสูงต่ำได้ตามต้องการ
 
 
 ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า ติดต่อ : 02-3701465
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า แฟกซ์ : 02-3701466 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร แจง 089-0687588
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร ฝ้าย 082-9662214
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วนิช 089-1468234
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร วาสนา  
085-1143953
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร พัชรินย์ 083-0687680
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า โทร เหมา 083-0687677 
ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า info@hereweare.co.th 
 
Current Pageid = 32